Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vízum
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PŘEHLED: kde jsou vízové služby obnoveny a kde zůstávají pozastaveny

 

Seznamy zemí jsou stanoveny dle bodu I/7, 8 a 9 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 31. července 2020, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

 

I. Zastupitelské úřady, kde je ÚPLNĚ OBNOVENO přijímání vízových a pobytových žádostí a kde jsou obnovena přerušená řízení

AUSTRÁLIE – SYDNEY

BELGIE – BRUSEL

BULHARSKO – SOFIE

CHORVATSKO – ZÁHŘEB

IRSKO – DUBLIN

JAPONSKO – TOKIO

JIŽNÍ KOREA – SOUL

KANADA – OTTAWA

KANADA – TORONTO

NĚMECKO – BERLÍN

POLSKO – VARŠAVA

RAKOUSKO – VÍDEŇ

SLOVENSKO – BRATISLAVA

THAJSKO – BANGKOK

TUNISKO – TUNIS

VELKÁ BRITÁNIE – LONDÝN

Země, které jsou dále akreditovány na uvedených zastupitelských úřadech, naleznete v přehledu zastupitelských úřadů ČR.

Vízovou agendu lze plně obnovit pouze na těch zastupitelských úřadech, které se nacházejí ve státech uvedených na seznamu tzv. zelených států, t.j zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

 

II. Zastupitelské úřady/kanceláře, kde je ČÁSTEČNĚ OBNOVENO přijímání vízových a pobytových žádostí a kde jsou obnovena přerušená řízení

Afghánistán – Kábul

Albánie – Tirana

Alžírsko – Alžír

Argentina – Buenos Aires

Arménie – Jerevan

Ázerbájdžán – Baku

Bělorusko – Minsk

Bosna a Hercegovina – Sarajevo

Čína – Chengdu

Čína – Peking

Čína – Šanghaj

Čína– zvl. admin. oblast Hongkong

Egypt – Káhira

Etiopie – Addis Abeba

Ghana – Akkra

Gruzie – Tbilisi

Indonésie – Jakarta

Irák – Bagdád

Irák – Erbíl

Írán – Teherán

Izrael – Tel Aviv

Jordánsko – Ammán

Jižní Afrika – Pretoria

Keňa – Nairobi

Kuba – Havana

Kuvajt – Kuvajt

Libanon – Bejrút

Malajsie – Kuala Lumpur

Maroko – Rabat

Mexiko – Mexico

Moldávie – Kišiněv

Mongolsko – Ulánbátar

Nigérie – Abuja

Pákistán – Islámábád

Peru – Lima

Rumunsko – Bukurešť

Rusko – Jekatěrinburg

Rusko – Moskva

Rusko – Petrohrad

Saúdská Arábie – Rijád

Senegal – Dakar

Severní Makedonie – Skopje

Spojené arabské emiráty – Abú Dhabí

Srbsko – Bělehrad

Sýrie – Damašek

Tchaj-wan – ČEKK Tchaj-pej

Turecko – Ankara

Turecko – Istanbul

Ukrajina – Kyjev

Ukrajina – Lvov

USA – Chicago

USA – Los Angeles

USA – New York

USA – Washington

Uzbekistán – Taškent

Vietnam – Hanoj

Zambie – Lusaka

Země, které jsou dále akreditovány na uvedených zastupitelských úřadech, naleznete v přehledu zastupitelských úřadů ČR.

 

III. Rozsah vízové činnosti

 

1) SCHENGENSKÁ VÍZA:

a) Příjem žádostí           

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky

● za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jedná-li se o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 31. července 2020

b) Žádosti podané před nouzovým stavem

Nebudou obnovena řízení o žádostech o schengenská víza, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti, tedy před 14. březnem 2020, o kterých nebylo rozhodnuto. Žadatelé, kterých se tato situace týká, mohou podat nové žádosti bezplatně.

 

2) DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

a) Příjem žádostí

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM OSTATNÍ, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o vzdělávací aktivity

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURASPORT PRACOVNÍ DOVOLENÁ

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

b) Pokračování v přerušených řízeních

Jsou obnovena veškerá řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).

Pro stanovení termínu pro výše uvedené úkony se obracejte přímo na příslušné zastupitelské úřady ČR.

 

IV. Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti - jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem ostatní při jiných vzdělávacích aktivitách

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.Vzor potvrzení přijímajícího subjektu
(DOCX, 135 KB)

 

V. Vstup do ČR a karanténní opatření

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

 

VI. Zastupitelské úřady, kde ZŮSTÁVÁ ZASTAVENO přijímání vízových a pobytových žádostí a kde zůstávají přerušena řízen

Brazílie – Brasília

Brazílie – Sao Paulo

Filipíny – Manila

Chile – Santiago de Chile

Indie – Dillí

Kazachstán – Nur-Sultan

Kolumbie – Bogota

Jedná se o státy, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 neumožňují na zastupitelských úřadech ČR přijímat žádosti o víza a přechodné pobyty a pokračovat v řízeních o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů, které byly na těchto zastupitelských úřadech podány.

Země, které jsou dále akreditovány na uvedených zastupitelských úřadech, naleznete v přehledu zastupitelských úřadů ČR.

 

Další informace:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

Zastupitelské úřady ČR

Právní zdroje:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 31. července 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-20/MIN/KAN)

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění: bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. července 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců

.