Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukrajina: Vízové služby na konzulátech na Ukrajině

 

Na Velvyslanectví ČR v Kyjevě a Generálním konzulátu ČR ve Lvově lze nyní podávat tyto vízové a pobytové žádosti:

dlouhodobé vízum za účelem rodinným

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

modrá kartažádost mohou podat pouze občané Ukrajiny, kterým zároveň byla v jiném členském státě EU udělena dočasná ochrana nebo kteří tam o ni požádaly

dlouhodobé vízum za účelem studiažádost mohou podat pouze osoby, které budou studovat na vysoké škole v akreditovaném programu nebo jsou držiteli jednoho z následujících typů stipendií: (1) stipendium podle mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijní program EU nebo (4) nebo stipendium podle rozhodnutí vlády ČR (nezahrnuje jazykové kurzy, neakreditované programy, ani střední školy nebo konzervatoře)

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia žádost mohou podat pouze osoby, které budou studovat na vysoké škole v akreditovaném programu nebo jsou držiteli jednoho z následujících typů stipendií: (1) stipendium podle mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijní program EU nebo (4) nebo stipendium podle rozhodnutí vlády ČR (nezahrnuje jazykové kurzy, neakreditované programy, ani střední školy nebo konzervatoře)

povolení k trvalému pobytu žádost mohou podat pouze osoby, které jsou držiteli potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

 

Žádosti mohou podávat občané Ukrajiny i dlouhodobí rezidenti na Ukrajině (s výjimkou žádostí o modré karty, které mohou na konzulátech ČR na Ukrajině podávat pouze občané Ukrajiny). Žadatelé podávají své žádosti v Kyjevě nebo ve Lvově podle své místní konzulární příslušnosti, tedy podle adresy svého pobytu na Ukrajině není-li to možné, kontaktujte, prosím, konzulát, na kterém můžete žádost podat, a domluvte další postup.

 

Právní zdroje:

● Zákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

● Nařízení vlády č. 308 ze dne 12. října 2022, o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

● Nařízení vlády č. 79 ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

.