Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Fond pro vnitřní bezpečnost - Projekt Intenzifikace konzulárního školícího modulu ISF/11/01

 

Název opatření: Prohloubení znalostí pracovníků účastnících se v procesu vydávání krátkodobých (schengenských) víz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v říjnu 2018 zahájilo realizaci projektu zaměřeného na zajištění školení pracovníků zastupitelských úřadů účastnících se procesu zpracovávání a vydávání krátkodobých schengenských víz. Ukončení projektu je plánováno na konec září 2020. 

Popis projektu

Projekt "Intenzifikace konzulárního školícího modulu", reg. č. ISF/11/01, je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a je zaměřen na průběžné vzdělávání konzulárních pracovníků vyslaných na konzulární oddělení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Cílem je podpora společné vízové politiky EU/Schengenu, zvýšení kvalifikace a odbornosti konzulárních pracovníků, a to formou kontinuálního vzdělávání zaměřeného na oblast právních předpisů EU/Schengenu a ČR, vztahujících se k problematice krátkodobých schengenských víz a jejich implementace v praxi. Tématem průběžných školení je problematika schengenských víz: vízové předpisy, vízové procesy a systémy. Ověřování praktické aplikace uvedených unijních a navazujících národních vízových předpisů bude probíhat formou autoevaluačních cest na vybrané ZÚ.

Celkové náklady projektu jsou 6.000.000 Kč s tím, že 75% (tedy 4.500.000 Kč) jsou hrazeny z Fondu pro vnitřní bezpečnost a 25% (tedy 1.500.000 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu.

Projekt je v rámci Ministerstva zahraničních věcí realizován pod patronací vízového odboru.


.