Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum

 

Žádost se podává přímo na konzulátu nebo ve vízovém centru, nejčastěji osobně, nikoliv na hraničním přechodu nebo na území.
 

ŽÁDOST SE PODÁVÁ VE STÁTĚ, JEHOŽ JE ŽADATEL OBČANEM NEBO V NĚMŽ MÁ POVOLEN POBYT.

-Nenachází-li se v tomto státě zastupitelský úřad ČR, žádost se podává v jiném akreditovaném státě (často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu schengenského prostoru – pokud s ním ČR uzavřela dohodu o zastupování.

-Nachází-li se na území jednoho státu více konzulátů (např. konzulát při zastupitelském úřadu a dále generální konzulát/y), žádost se podává na tom konzulátu, v jehož konzulárním obvodu má žadatel bydliště.

ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA KONZULÁTU TOHO STÁTU SCHENGENSKÉHO PROSTORU, KTERÝ JE JEDINÝM NEBO HLAVNÍM CÍLEM CESTY.

CESTA POUZE DO ČR: Je-li jediným nebo hlavním cílem cesty ČR, žádost se podává na zastupitelském úřadu ČR.

CESTA DO VÍCE STÁTŮ SCHENGENU: 1) Při cestě do několika států schengenského prostoru se žádost podává na konzulátu toho státu schengenského prostoru, ve kterém se nachází hlavní účel cesty nebo ve kterém bude pobyt nejdelší.  2) Je-li účel cesty ve všech státech stejný a délka pobytu je rovněž stejná, žádost se podává na konzulátu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice žadatel překročí jako první.

 

Právní zdroje:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – články 5 a 6
.