Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Jak pozvat cizince

 

Cizince lze do ČR pozvat dvěma způsoby: úředně ověřeným pozváním – podávaným na tiskopise nebo neoficiálním pozváním podávaným dopisem psaným volnou formou.

Úředně ověřené pozvání se podává na tiskopise, ve kterém se zvoucí osoba zavazuje poskytnut cizinci ubytování a převzít finanční závazky spojené s pobytem – v částečném nebo úplném rozsahu. Tiskopis poskytne Služba cizinecké policie podle místa trvalého bydliště, která jej rovněž ověří. Zvoucí osoba zašle originál tiskopisu cizinci, který jej předloží při podání vízové žádosti.

Touto formou pozvání se dokládá účel pobytu a podle rozsahu závazků, které na sebe zvoucí osoba bere, také ubytování, finanční prostředky a cestovní zdravotní pojištění pro ČR. Cizinec následně doplní případné zbývající podpůrné doklady a cestovní zdravotní pojištění pro celý schengenský prostor – uděluje-li se vízum pro celý schengenský prostor. Zvoucí osobou může být fyzická i právnická osoba.

Neoficiální pozvání je dopis psaný volnou formou, v případě právnické osoby na hlavičkovém papíře a podepsaný pověřenou osobou. Zvoucí osoba v dopise uvede jméno zvané osoby, datum narození, příp. číslo pasu a informaci o cestě a pobytu cizince – účel, délka a místo pobytu atd. Zvoucí osoba zašle originál dopisu poštou nebo nascannovanou kopii e-mailem cizinci, který jej předloží při podání vízové žádosti.

Neoficiálním pozváním se dokládá pouze účel pobytu. Doklad o ubytování, finančních prostředcích a další náležitosti předkládá cizinec – více informací o náležitostech viz články o schengenských (krátkodobých) vízech podle účelu pobytu. Zvoucí osobou může být fyzická i právnická osoba.

 

Právní zdroje:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (hl. § 15)

Užitečné odkazy:

 

 

 

.