Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dlouhodobá víza a pobyty (nad 90 dnů)

 

Dlouhodobé vízum

DLOUHODOBÁ VÍZA JSOU URČENA PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁMĚR POBÝVAT V ČR DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE ZA JEDNÍM Z TĚCHTO ÚČELŮ: ZDRAVOTNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, NÁVŠTĚVA (POZVÁNÍ), OFICIÁLNÍ… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnání déle než 3 měsíce. více ►

Modrá karta

MODRÁ KARTA JE URČENA PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU V ČR ZAMĚSTNÁNI DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE V ZAMĚSTNÁNÍ VYŽADUJÍCÍM VYSOKOU KVALIFIKACI. více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě… více ►

Sezónní zaměstnání

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU V ČR PRACOVAT V ODVĚTVÍCH ZÁVISLÝCH NA ROČNÍCH OBDOBÍCH, A TO DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE, NEJDÉLE VŠAK 6… více ►

Studium

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké… více ►

Vědecký výzkum

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je určeno pro vědecké nebo akademické pracovníky a hostující profesory z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR déle než 3 měsíce… více ►

Zácvik

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM ZÁCVIKU JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ SI BUDOU V ČR ZVYŠOVAT KVALIFIKACI A DOVEDNOSTI, A TO DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE, NEJDÉLE VŠAK 6 MĚSÍCŮ. více ►

Sloučení rodiny

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY JE URČENO PRO PŘÍMÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OBČANŮ TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU NA ÚZEMÍ ČR POBÝVAT SPOLEČNĚ („BUDOU SE… více ►

Investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro investory a představitele vedení obchodních korporací, kteří mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“ a… více ►

Podnikání

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁMĚR V ČR PODNIKAT, PROVOZOVAT ŽIVNOST, BÝT OSOBOU SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNOU, STATUTÁRNÍM ORGÁNEM NEBO… více ►

Pobyt rezidenta jiného členského státu EU

Informaci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►

Trvalý pobyt

Informaci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►

.