Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Modrá karta

 

 

Žádost o modrou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci.

Modrá karta je formou dlouhodobého pobytu.

Žádost o modrou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, tj. modrou kartu. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které vydá modrou kartu.

 

Náležitosti k žádosti o modrou kartu:

o   formulář

o   cestovní doklad

o   2x fotografie

o   biometrické údaje – otisky prstů

o   poplatek (5 000 Kč)

o   podpůrné doklady

  • pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (pracovní smlouva musí být sjednána na dobu nejméně 1 roku s týdenní pracovní dobou stanovenou zákonem a musí obsahovat údaj o výši hrubé měsíční nebo roční mzdy, odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí)
  • doklad potvrzující vysokou kvalifikaci (požaduje se řádně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání)
  • doklad o ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání
  • pobýval-li cizinec před podáním žádosti jako držitel modré karty v jiném členském státě EU, doklad prokazující úhrnný měsíční příjem

o   výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců

o   na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

o   cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

 

Podrobná informace o podání žádosti o modrou kartu je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda modrých karet spadá.

 

Právní zdroje:

·       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

·       Zákon č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti

·       Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 

 

Užitečné odkazy:

·       Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

·       Ministerstvo vnitra 

·       Úřad práce ČR

·       Portál MPSV pro modré karty (v angličtině)

·       Zaměstnávání cizinců (v angličtině)

.