Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobyt rezidenta jiného členského státu EU

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU podává cizinec, který je držitelem trvalého pobytu nebo rezidentem v jiném členském státě EU a bude v ČR pobývat déle než 3 měsíce.

O tento typ povolení k dlouhodobému pobytu lze podat žádost v zahraničí na zastupitelském úřadu ČR nebo na území ČR na Ministerstvu vnitra – v tom případě během 3 měsíců po vstupu na území ČR.

 

V zahraničí se žádost podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které povolení vydá.

 

Náležitosti žádosti:

o   formulář* °

o   cestovní doklad* °

o   2x fotografie* °

o   biometrické údaje – otisky prstů* °

o   poplatek* °

o   podpůrné doklady potvrzující

  • přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu EU
  • úhrnný měsíční příjem žadatele a spolu s ním posuzovaných osob°
  • účel pobytu
  • ubytování (např. nájemní smlouva aj.)* °

o   výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců* °

o   děti předloží souhlas rodičů / zákonných zástupců s pobytem na území ČR (nepředkládá se, cestuje-li rodič s dítětem, podává-li rodič za dítě žádost nebo nelze-li jej opatřit z důvodů na cizinci nezávislých)

o   na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění* °

o   cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza°

 

*Bude-li žadatel v ČR pracovat, předloží pracovní smlouvu, příp. dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí a dále náležitosti označené hvězdičkou.

 

°Je-li žadatel rodinným příslušníkem rezidenta jiného členského státu EU a má s tímto rezidentem povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území tohoto členského státu EU, předloží doklad potvrzující tuto skutečnost a dále náležitosti označené kolečkem.

 

Podrobná informace o podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda dlouhodobých pobytů spadá.

 

Právní zdroje:

·       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

·       Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

 

Užitečné odkazy:

·       Ministerstvo vnitra

·       Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU – informace Ministerstva vnitra 

·       Rezident na území EU 

.