Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přenos víza do nového pasu

 

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na zastupitelském úřadu ČR, který toto vízum nebo povolení původně vyznačil, požádat o tzv. přenesení platného víza do Vašeho nově vydaného cestovního dokladu.

Náležitosti k přenesení platného víza do nového cestovního dokladu:

  • formulář
  • nový cestovní doklad
  • fotografie
  • kopie starého cestovního dokladu a víza, je-li k dispozici

Žádost o přenos lze podat v úředních hodinách k tomu určených na příslušném zastupitelském úřadu ČR. Registrace v systému Visapoint pro tento typ žádosti není nutná.

.