Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program kvalifikovaný zaměstnanec

 

Program kvalifikovaný zaměstnanec byl schválen usnesením vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019 a je realizován v souladu s nařízením vlády č. 220/2019 Sb., které stanoví maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze ročně podat na zastupitelském úřadě.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivézt kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Program se vztahuje se na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:

  • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (tj.: úředníci; pracovníci ve službách a prodeji; kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství; řemeslníci a opraváři; obsluha strojů a zařízení, montéři). Plat zaměstnance musí odpovídat minimálně 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací,
  • na straně zaměstnavatelů pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.

Zaměstnavatelé zařazení k 1. září 2019 do dosud realizovaného „Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, „Režimu Ostatní státy“ nebo projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ jsou považováni za zařazené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Gestorem Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a žádosti o zařazení do Programu zpracovávají jednotlivé podnikatelské reprezentace (garanti).

Na účast v Programu není právní nárok.

Více informací naleznete na webových stránkách gestora Programu – Ministerstva průmyslu a obchodu

.