Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studium (dlouhodobé)

 

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podává cizinec, který bude v ČR studovat déle než 3 měsíce v programu delším než 1 rok (např. studium na vysoké nebo vyšší odborné škole, studium na střední škole nebo konzervatoři v rámci výměnného programu, odborná a jazyková příprava s následným studiem na vysoké škole a v určitých případech bezplatná odborná praxe, dobrovolnická služba aj). Předpokládá-li se studium v rozmezí 3 měsíců až 1 roku, podá se žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia.

Více informací o dlouhodobém vízu vs. dlouhodobém pobytu – viz článek Vízum vs. pobyt.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které povolení vydá.

 

Náležitosti žádosti:

o   formulář

o   cestovní doklad

o   2x fotografie

o   biometrické údaje – otisky prstů

o   poplatek 2 500 Kč

o   podpůrné doklady

  • doklad o účelu pobytu (např. potvrzení školy o přijetí ke studiu aj.)
  • doklad o ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • doklad o finančních prostředcích (např. výpis z účtu a mezinárodně platnou kreditní kartu aj.)

o   výpis z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců

o   děti předloží souhlas rodičů / zákonných zástupců s pobytem na území ČR (nepředkládá se, cestuje-li rodič s dítětem, podává-li rodič za dítě žádost nebo nelze-li jej opatřit z důvodů na cizinci nezávislých)

o   na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

o   cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

 

Podrobná informace o podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda dlouhodobých pobytů spadá.

 

Právní zdroje:

·       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

·       Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

·       Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

 

Užitečné odkazy:

·       Ministerstvo vnitra 

·       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     

.