Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzkum (dlouhodobý)

 

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podává cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a bude v ČR vykonávat výzkumnou činnost déle než 3 měsíce.

 

Náležitosti žádosti:

o   formulář

o   cestovní doklad

o   2x fotografie

o   biometrické údaje – otisky prstů

o   poplatek

o   podpůrné doklady

  • dohoda o hostování
  • písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území ČR po skončení platnosti povolení k pobytu, vč. nákladů spojených s vycestováním, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků

o   výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců

o   na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

o   cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

 

Podrobná informace o podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda dlouhodobých pobytů spadá. 

 

Právní zdroje:

·       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

·       Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu 

·       Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

·       Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 

Užitečné odkazy:

·       Ministerstvo vnitra

 

.