Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční prostředky

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

Doklad o finančních prostředcích může být předložen např. jako výpis z účtu, doklad o zaplacení služeb, pozvání ověřené cizineckou policií, mezinárodní platební karta aj.

Toto jsou obecné dokumenty, kterými lze finanční prostředky doložit. Specificky formulované požadavky na doložení finančních prostředků (např. výpis z účtu za poslední tři měsíce, doklad o výši mzdy) mohou vyplývat z harmonizovaných seznamů dohodnutých státy schengenského prostoru v konkrétní zemi. Informaci naleznete na stránkách Evropské komise nebo zastupitelského úřadu ČR, kde budete podávat žádost.

Pro pobyt do 30-ti dnů včetně žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 1 490 Kč na den (tato částka se odvíjí od výše existenčního minima, která je 2 980 Kč na den – jedná se tedy o její polovinu).

Pro pobyt nad 30 dnů (nejdéle 90 dnů) žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 15x 2 980 Kč s tím, že tato částka se za každý celý měsíc ještě navýší o 2x 2 980 Kč = 44 700 Kč + 5 960 Kč na každý celý měsíc.

 

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Žadatelé o dlouhodobá víza a pobyty dokládají, že mají k pobytu v ČR dostatek finančních prostředků. Ty lze doložit např. výpisem z účtu, ze kterého vyplývá, že lze finančními prostředky disponovat na území ČR, potvrzením o výplatě, kterou bude žadatel na území pobírat (lze doložit pracovní smlouvu), dokladem o stipendiu, nebo mezinárodní platební kartou (na vyžádání též výpis z účtu, který se ke kartě váže).

Žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 15x 2 980 Kč s tím, že tato částka se za každý celý měsíc ještě navýší o 2x 2 980 Kč = 44 700 Kč + 5 960 Kč na každý celý měsíc.

Žadatel o dlouhodobé vízum za účelem PODNIKÁNÍ doloží, že má k dispozici alespoň 50x 2 980 Kč = 149 000 Kč.

STUDENT může kromě výše uvedeného doložit také např. závazek vydaný státní institucí / právnickou osobou, že zajistí pobyt na území ČR poskytnutím peněžních prostředků ve výši 2 980 Kč na měsíc nebo o tom, že náklady hradí škola.  Student může rovněž doložit stipendium nebo grant získaný podle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána. Nepokryje-li toto financování celou požadovanou částku, doloží student rozdíl vlastními prostředky.

Žadatelé MLADŠÍ NEŽ 18 LET dokládají finance jen v poloviční výši.

Více informací k dokládání finančních prostředků u dlouhodobých víz, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Právní zdroje:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. ze dne 30. března 2022, o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Užitečné odkazy:

.