Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přehled víz

 

VÍZUM je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.

Vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v takovém případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.

***************************************

SCHENGENSKÁ VÍZA

● do 90-ti dnů (delší pobyty viz níže)

● pro KRÁTKODOBÉ (do 90 dní) pobyty v ČR / schengenském prostoru

● pro účely

● označují se písmenem „C“

+ letištní průjezdní víza (označují se písmenem „A“)

***************************************

DLOUHODOBÁ VÍZA

● nad 90 dnů

● pro DLOUHODOBÉ (nad 90 dnů) pobyt v ČR

● udělují se dle potřeby na 91 dnů až nejdéle 1 rok (označují se písmenem „D“)

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● pro účely

● označují se písmenem „D“

***************************************

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu" na 60 dnů, během kterých cizinec cizince přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● se za účelem

● označují se písmenem „D“

***************************************

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu" na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● označují se písmenem „D“

 

Právní zdroje:

● Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

● Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 

Užitečné odkazy:

Členské státy schengenského prostoru

Ministerstvo vnitra

Informace Euroskopu o Schengenu

.