Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přehled víz

 

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.

Vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v tom případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.

Typy víz

SCHENGENSKÁ (KRÁTKODOBÁ) VÍZA

- udělují se pro pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dní

- udělují se jako

DLOUHODOBÁ VÍZA

- udělují se pro pobyt v ČR delší než 90 dnů na nejdéle 1 rok (označují se písmenem „D“)

- opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

- udělují se za účelem

 • ZDRAVOTNÍM
 • KULTURNÍM
 • SPORTOVNÍM
 • NÁVŠTĚVY (POZVÁNÍ)
 • OFICIÁLNÍM (POLITICKÝM)
 • RODINNÝM
 • STUDIA, ŠKOLENÍ, STÁŽE, DOBROVOLNICTVÍ
 • PRACOVNÍ DOVOLENÉ
 • SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
 • ZÁCVIKU
 • PODNIKÁNÍ
 • OSTATNÍ

Dlouhodobá víza za účelem převzetí POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU

- udělují se na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu (označují se písmenem „D“)

- povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

- udělují se za účelem

Dlouhodobá víza za účelem převzetí POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

- udělují se na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu (označuje se písmenem „D“)

- povolení k trvalému pobytu na území ČR opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

Právní zdroje:

 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Užitečné odkazy:

Členské státy schengenského prostoru

Ministerstvo vnitra

.