Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přehled víz

 

VÍZUM JE POVOLENÍ, KTERÉ ZA PODMÍNEK V NĚM VYZNAČENÝCH OPRAVŇUJE CIZINCE KE VSTUPU A POBYTU NA ÚZEMÍ ČR / SCHENGENSKÉHO PROSTORU.

Vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v tom případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

DO 90-TI DNŮ (delší pobyty viz níže)

● udělují se pro KRÁTKODOBÝ (do 90 dní) pobyt v ČR / schengenském prostoru

● udělují se jako

 

DLOUHODOBÁ VÍZA

NAD 90 DNŮ

● udělují se pro DLOUHODOBÝ (nad 90 dnů) pobyt v ČR delší než 90 dnů na nejdéle 1 rok (označují se písmenem „D“)

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● udělují se za účelem

 

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu" na 60 dnů, během kterých cizinec cizince přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu (označují se písmenem „D“)

● povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● udělují se za účelem

 

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu" na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu (označuje se písmenem „D“)

● povolení k trvalému pobytu na území ČR opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

 

Právní zdroje:

● Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

● Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 

Užitečné odkazy:

Členské státy schengenského prostoru

Ministerstvo vnitra

Informace Euroskopu o Schengenu

.