Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O SCHENGENSKÁ VÍZA 

angličtina (DOCX, 59 KB)

arabština + angličtina (DOCX, 81 KB)

čeština (DOCX, 60 KB)

čínština + angličtina (DOCX, 45 KB)

francouzština (DOCX, 45 KB)

ruština + čeština (DOCX, 60 KB)

španělština (DOCX, 42 KB)

ukrajinština + čeština (DOCX, 79 KB)

Formulář lze vyplnit elektronicky a následně vytisknout nebo vytisknout nejprve a vyplnit následně čitelně hůlkovým písmem. Tiskopisy mohou být vytištěny i černobíle. Formuláře jsou zdarma k dispozici rovněž na konzulátech. Každý žadatel vyplňuje vlastní formulář. Za děti předkládá a podepisuje formulář rodič / zákonný zástupce. (čl. 11 odst. 1 a 2 vízového kodexu)

Úplně a čitelně vyplněný a podepsaný formulář musí být předložen, aby žádost o schengenské vízum byla přípustná, t.j. aby byla přijata a posuzována. (čl. 19 odst. 1, resp. čl. 10 odst. 3 a) a čl. 11 vízového kodexu)

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O DLOUHODOBÁ VÍZA

Není-li žádost o dlouhodobé vízum podána na úředním tiskopisu, je nepřijatelná a řízení o ní není zahájeno. (§ 169h odst. 2 c) zákona o pobytu cizinců)

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU / TRVALÉMU POBYTU

Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu: čeština + angličtina (pdf, 445 kB) 

Formulář žádosti o modrou kartu:  čeština + angličtina (pdf, 526 kB) a čeština + ruština (pdf, 537 kB)

Není-li žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podána na úředním tiskopisu, řízení je zastaveno. (§ 169r odst. 4 a) zákona o pobytu cizinců)

 

OSTATNÍ POBYTOVÉ FORMULÁŘE

 

OSTATNÍ FORMULÁŘE

Ubytování

Přijetí ke studiu

Ostatní

 

.