Odpověď USA

         State Department odkazuje velvyslanectví České republiky na jeho nótu z 12. července 2000 
         týkající se německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a důsledků ujednání
         vztahujících se k této nadaci.
         Vláda Spojených států potvrzuje, že jednostranná rozhodnutí, stejně jako dvojstranné
         a mnohostranné smlouvy, dohody a prohlášení, jejichž cílem bylo vypořádat se s následky
         období nacismu a 2. světové války, včetně otázek reparací a jakýchkoli otázek spojených
         s opatřeními proti německému majetku v tehdejším Československu, nebudou ve svém znění
         a existující interpretaci ovlivněna navrhovaným ujednánírn mezi vládou Spojených států
         a vládou Spolkové republiky Německo, ani německým zákonem o nadaci.
         Spojené státy dále potvrzují, že úmyslem navrhovaného mezivládního ujednání a německého
         zákona o nadaci není ovlivnit žádnou otázku, která byla řešena těmitoí rozhodnutími, smlouvami,
         dohodami a deklaracemi.
         Tato rozhodnutí, smlouvy, dohody a deklaracemi historickým faktem a Spojené státy si
         nepřejí je zpochybňovat. Spojené státy vítají skutečnost, že Německo nedávno potvrdilo svůj závazek
         nezatěžovat česko-německé vztahy politickými á právními otázkami vyplývajícími z minulosti.