Verbální nóta ČR a USA

 Velvyslanectví České republiky projevuje úctu State Departmentu a má tu čest odkázat na
         německou nadaci "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a na důsledky ujednání vztahující se
         k této nadaci.
         Česká republika se nikdy nevzdala nároků vyplývajících z okupace nacistickým Německem,
         vláda České republiky však plně uznává nutnost trvalého politického a právního smíru mezi
         českým a německým národem. V zájmu zajištění tohoto trvalého smíru Česká republika nemůže
         přijmout žádnou reinterpretaci rozhodnutí, smluv, dohod a deklarací zabývajících se reparacemi
         a opatřeními proti německému majetku v tehdejším Československu.
         Vláda České republiky proto žádá od vlády Spojených států potvrzení, že vláda Spojených států
         je toho názoru, že jednostranná rozhodnutí, stejně jako dvojstranné a mnohostranné smlouvy,
         dohody a prohlášení, jejichž cílem bylo vypořádat se s následky období nacismu a 2. světové
         války, včetně otázek reparací a jakýchkoli otázek spojených s opatřeními proti německému
         majetku v tehdejším Československu, nebudou ve svém znění a existující interpretaci ovlivněna
         navrhovaným ujednáním mezi vládou Spojených států a vládou Spolkové republiky Německo,
         ani německým zákonem o nadaci.
         Vláda České republiky dále žádá od Spojených států potvrzení, že úmyslem navrhovaného
         mezivládního ujednání a německého zákona o nadaci není ovlivnit žádnou otázku, která byla
         řešena těmito rozhodnutími, smlouvami, dohodami a deklaracemi.
         Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo State Department
         projevy své nejhlubší úcty.