form3

 
 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ VÁLEČNÉHO VETERÁNA


Ministerstvo obrany

Poštovní úřad 61/26
160 01 Praha 6 - Dejvice1.
Žádám, aby mi bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle § 3 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

2.
Vykonával jsem službu*):

a)
jako příslušník československých legií

b)
jako příslušník československé armády v zahraničí v letech 1939 - 1945

c)
ve spojenecké armádě v letech 1939 - 1945

d)
jako příslušník první československé armády na Slovensku v letech 1944 - 1945

e)
jako účastník činnosti válečných odbojových organizací v období od 15. března 1939 do 8. května 1945

f)
jinou (Uveďte místo, dobu, označení jednotky a armády ve smyslu § 3 zákona o válečných veteránech. Můžete uvést další informace, které mohou být důležité pro posouzení Vaší žádosti. V případě potřeby použijte volný list.)

3.
Jsem - nejsem**) držitelem osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

4.
Údaje o žadateli:

Titul, jméno a příjmení .............................hodnost...............................

roz............................místo narození ..........okres (kraj).......................

datum narození ....................adresa trvalého pobytu..................................

............................PSČ.................státní občanství ........telefon ..........

____________________________________________________________

*
Doplňte, nevhodné škrtněte.
**
Nevhodné škrtněte. Jste-li držitelem osvědčení, přiložte jeho kopii.