Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Do Moskvy půjde skvělý diplomat

 

Rozhovor redaktora Martina Shabu s ministrem Kohoutem v týdeníku Euro z 20.7.2009.

Pokud nevstoupí v platnost Lisabonská smlouva, hrozí, že český komisař jednoduše nebude

Vicepremiér a ministr zahraničí Jan Kohout v sociální demokracii zažil již nejednoho předsedu. Václava Klause oceňuje za profesionalitu při vedení předsednických summitů a o sobě říká, že by se nerad stal „fachidiotem“. Připravuje se také na dvacetiprocentní úspory a rušení ambasád. Ministerstvu zahraničí říká familiérně „barák“ a jako budoucí agendu českého komisaře by uvítal otázky justice a vnitřních věcí. (Rozhovor se uskutečnil ještě před zavedením víz pro české občany cestující do Kanady)

* EURO: Býval jste vždy spojován s Bruselem. Přesto jste se na ministerstvu naposledy věnoval rozvojové pomoci. Proč?

KOHOUT:
Každému prospěje změna, aby se z něj nestal „fachidiot“. Když jsem odcházel z Bruselu, zdálo se, že mé zkušenosti s přípravou a výkonem předsednictví nebudou potřeba. Také můj politicko-filozofický náhled nebyl slučitelný s tehdejším hlavním proudem. Dohodli jsme se, že na čas budu sbírat zkušenosti jinde. To, že jsem se mohl věnovat rozvojové spolupráci, se podařilo díky Karlu Schwarzenbergovi.

* EURO: Kdybyste měl na starost české předsednictví, myslíte si, že byste mu vtiskl jinou tvář?

KOHOUT: To si nemyslím. Vypadalo by to velmi podobně. Bylo přijato mnoho legislativních aktů, odehrála se řada schůzek, připravily se závěry Evropských rad. Tyto věci by nevypadaly zásadně jinak.

* EURO: A co Entropa nebo nešťastné vyjádření ke Gaze?

KOHOUT: Z pozice náměstka pro Evropu bych to neovlivnil. Moje rezervovanost k mottu „Evropě to osladíme“ byla známá. Rád se hlásím k hlavnímu sloganu: „Evropa bez bariér“.

* EURO: První změnou po vašem nástupu do ministerské pozice bylo odvolání náměstka Martina Čermáka.
Co za tím rozhodnutím stálo?

KOHOUT:
To se musíme vrátit zpět do roku 2005, kdy firma Deloitte zpracovala audit. Čermák byl přijat, aby doporučení auditu uvedl v život. Nejen podle mého názoru doporučení nebyla implementována v souladu s auditem…

* EURO: Můžete uvést příklad?

KOHOUT: V zadání stálo učinit ministerský aparát přehlednější a mobilnější. Protínalo se to však s přípravami na předsednictví. „Barák“ se ve svém výkonu začal dostávat do mezní situace. Doporučení Deloittu se týkala obslužné a logistické oblasti, jež vytvářejí podporu. Čermákovo reformní úsilí přitom směřovalo do diplomatické části. Činil tak způsobem, jenž nebyl obsažen v doporučeních ani nebyl udržitelný z hlediska funkčnosti.

* EURO: Toho si ministr Schwarzenberg nevšiml?

KOHOUT: To se musíte zeptat jeho. My jsme ty věci diskutovali.

* EURO: Takže jste mu říkali, že vše nefunguje optimálně?

KOHOUT: Na několika jednáních jsme probírali, že vzniká napětí v diplomatické části, které se podepisuje na chodu ministerstva. Prosil jsem ho, aby byla po dobu předsednictví reforma pozastavena a abychom se k ní vrátili po předsednictví. Reformu znovu startujeme. Musí však být postavena na právním podkladě.

* EURO: Máte na mysli zákon o zahraniční službě?

KOHOUT: Přesně tak. Byl bych rád, aby se k němu vláda dostala. Máme připraven také kariérní řád. Předsednictví byla extrémní zátěž, jež mimo jiné ukázala některé momenty, které je potřeba do reformy promítnout.

* EURO: Kdy zákon představíte vládě?

KOHOUT: Konkrétní datum nemám. Chci to udělat do konce svého funkčního období.

*EURO: Budete kvůli seškrtanému státnímu rozpočtu zavírat ambasády?

KOHOUT: Ano. Proces běží rychle, ale samozřejmě to musí schválit vláda. Chceme, aby k jejich uzavření došlo ještě v druhé polovině letošního roku.

* EURO: Kolika míst se to dotkne?

KOHOUT: Řádově to bude mezi pěti až deseti zastupitelskými úřady. Proběhne to s ohledem na geografickou vyváženost. Při dvacetiprocentním krácení rozpočtu je to potřeba. Nechci sahat na mzdy a provoz.

* EURO: Co bude s diplomaty z těchto úřadů?

KOHOUT: Protože tento proces není hotov, nemůžu vám říci přesnou cifru, kolika lidí se to dotkne. Částečně budou přesunuti na jiné úřady a někteří se vrátí do ústředí. Provoz malých ambasád je velmi nákladný.

* EURO: Nyní máte členství v sociální demokracii přerušené. Po ministrování ho opět obnovíte. Jak se vám bude vstupovat do strany vedené Jiřím Paroubkem po výrocích o pozvání Vladimira Putina do Prahy a kritice kvality česko-ruských vztahů?

KOHOUT:
Byl jsem členem ČSSD patnáct let. Mezitím měla strana spoustu předsedů. Vrátím se do ČSSD rád. Pokud mě paměť neklame, zájem o setkání s premiérem Putinem má kdekdo. Není potřeba se zvláště ptát proč. Pan Paroubek se setkává s představiteli nejen z Ruské federace, ale i Německa. Nevyvolává to však zájem médií. ČSSD má slušné, dlouhodobé a inspirativní vazby například s britskou Labouristickou stranou.
Pokud jde o hodnocení vztahů s Ruskem, každý politik je vnímá jinak. Jako ministr zahraničí vidím, že v oblasti ekonomické a obchodní spolupráce se vyvíjejí velmi dobře a dynamicky. Prospěly by jim intenzivnější politické kontakty na vyšší úrovni. Za období několika posledních let k nim nedocházelo často. Pomáhají přitom obchodní výměně. Máme společné zájmy i zájmy divergentní. Ty představují otázky jako Gruzie nebo lidská práva.

* EURO: Máte jasno, kdo obsadí pozici příštího českého velvyslance v Moskvě?

KOHOUT: Taháte ze mě informace, které jsou ve „vyhrazeném“ režimu. Přesto vám odpovím. Mám jasno, kdo tam bude. Bude to skvělý diplomat.

* EURO:
Který je nyní ve Washingtonu?

KOHOUT: Nevím, kde teď sedí.

* EURO: Tyto informace mi neposkytnete?

KOHOUT: To ani omylem.

* EURO: Víte již, jak bude probíhat výběr českého kandidáta na eurokomisaře?

KOHOUT: O jméně kandidáta musí nastat širší shoda, jež vzejde z předčasných voleb v říjnu. Nebrání to však tomu, aby v mezidobí v politických stranách začalo hledání vhodných kandidátů a portfolií. Vláda tyto představy shromáždí a bude je dál komunikovat.

* EURO: Lze však vybírat portfolio bez konkrétního obličeje?

KOHOUT: Nejde, je to provázané. Představuji si, že zůstane u pěti nebo šesti jmen, která nebudou kolovat na veřejnosti. To je mimochodem nejlepší cesta, jak je zazdít. Shoda musí panovat také v tom, že se bude jednat o kvalifikované odborníky, kteří rozumějí portfoliu a jsou schopnými manažery s dobrým vztahem k ČR.

* EURO: Veřejnost se tak dozví jméno kandidáta až druhý týden v říjnu?

KOHOUT:
Ano, jméno bude veřejně deklarováno druhý týden v říjnu. S procesem výběru však nemůžeme začít až v říjnu.

* EURO:Může se stát, že Češi o svého komisaře přijdou?

KOHOUT: Může se to stát v okamžiku, kdy Lisabonská smlouva nevstoupí v platnost. Zůstane u smlouvy z Nice, podle níž musí být počet komisařů nižší, než je počet členských států. To riziko existuje.

* EURO: Není toto riziko posíleno skutečností, že nejsme Bruselu schopni říci, co chceme?

KOHOUT: Jsme schopni identifikovat oblasti, o které bychom měli zájem. Je to energetika. Často se mluvilo o dopravě. Přihodil bych k tomu nové téma, a sice justici a vnitřní věci.

* EURO: Proč sázíte právě na justici a vnitro? Patříme snad v této oblasti mezi respektované partnery?

KOHOUT:
Vycházím spíše z faktu, že nás tato oblast velice zajímá.

* EURO: Ze zdi za vámi na mě shlíží Václav Klaus, jenž je známý svou kritikou legislativy přicházející z Bruselu. Myslíte si, že by toto získané portfolio pomohlo ratifikaci Lisabonské smlouvy v Česku?

KOHOUT:
(Mlčení)

.