Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projev ministra Kohouta na planetárním kongresu

 

Projev ministra Kohouta na 22. Mezinárodním kongresu účastníků kosmických letů ASE z 5.10. 2009.

Vážené dámy a pánové,

22. Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů se stává realitou, a to nejen pro dění v České republice. Jeho přínos pro mezinárodní spolupráci v průběhu nadcházejícího roku vnímají všichni, kdo s patřičným nadhledem k dosavadnímu pozemskému rozměru života rozumějí výzvě universa k dalšímu smysluplnému vývoji lidstva. Dovolte mi s potěšením konstatovat, že řady stejně smýšlejících sílí.

Kosmické aktivity lidstva se vymanily ze svého čistě nadpozemského rozměru a v běžném životě pozemšťanů dokládají úzkou spjatost s potřebami každodenního života. Výsledky přenesených kosmických aplikací významně urychlují vývoj v celé řadě nosných průmyslových odvětvích. Kosmickým výzkumem vyvinuté a Vaší praxí ověřené technologie mají potenciál chránit životní prostředí, zdraví člověka, šetrným a dostupným způsobem přispět ke zvýšení produkce, kterou lidstvo naléhavě potřebuje k odstranění bídy v mnoha částech dnešního světa. Kosmické aplikace přispěly k posílení bezpečnosti ve všech jejích rozměrech, zcela mimo diskusi je jejich význam v telekomunikační oblasti.

Česká republika jako malá, průmyslově vyspělá země rozumí příležitostem, které se otevírají na poli mezinárodní spolupráce v oblasti kosmu a vnímá je jako imperativ, podmiňující její vlastní rozvoj a budoucí prosperitu. Evropa vsadila na soudržný a postupný rozvoj celkové vesmírné politiky, považuje za potřebné vytvořit silnější institucionální trh. Vesmír je vysoce rizikovým a vysoce inovačním odvětvím, které vyžaduje udržitelné investice do technologií. Současně je vesmír strategickým odvětvím, které je závislé na celosvětových veřejných investicích. Máme na druhé straně na paměti, že investice vložené do kosmických technologií mají pro společnost dvaceti až stonásobnou návratnost a přímý vliv na národní hospodářství.

Výrazem našeho národního úsilí o příspěvek do mezinárodní podpory aktivit v oblasti kosmu je i kandidatura České republiky na umístění sídla Úřadu pro dohled nad evropskými globálními navigačními družicovými systémy GALILEO a EGNOS v Praze. Jako zatím jediná z nových členských zemí Evropské unie, která před necelým rokem získala i členství v Evropské kosmické agentuře, chceme motivovat ostatní k široké participaci na rozvoji aplikačního segmentu programu GALILEO. V obdobném duchu realistického optimismu spojujeme svá očekávání, mimo jiné, i s vývojem 13 opčních programů ESA, jichž se ČR účastní prakticky ode dne svého vstupu.

Vnímáme trendy pro technologický rozvoj a průmyslovou kooperaci, které s sebou nese integrace zemí na našem kontinentě v podobě Evropské kosmické agentury. Pro tento moment jsou v České republice hluboké historické základy – nejen v básních Jana Nerudy „Písně kosmické“, jejichž svazek se nedávno vrátil z oběžné dráhy na Zemi –  ale především v rozsahu vědeckého know-how, v průmyslové dovednosti k výrobě kosmických komponent, přístrojů i vlastních výzkumných družic.

V rámci svých sil jsme připraveni spolupracovat i s dalšími partnery, jejichž programy se odvíjejí od společného hodnotového rámce, mohou se vzájemně doplňovat, mají vysoký potenciál přispět ke všeobecnému pokroku při dobývání vesmíru a při aplikaci jeho výsledků na Zemi. Jako v pořadí třetí země světa, která vyslala do vesmíru svého kosmonauta – Vladimíra Remka jistě všichni znáte – nabízíme zařadit lidský potenciál České republiky k výzkumným účelům při pilotovaných letech. V uvedeném duchu se neodříkáme spolupráce i nad rámec ESA, která pro příští léta již svou potřebu výběru kosmonautů saturovala. V tomto smyslu jsme svým podnětem oslovili americké přátele.

Motto kongresu „Vesmír - příležitost pro všechny“ můžeme vnímat ve smyslu aktivní účasti zemí při přímém využívání podílu na kosmickém rozvoji. Tomu všichni rozumějí. Ale vnímejme ho i v jeho sekundární, zprostředkované efektivitě, o kterou mohou kosmické aplikace novými možnostmi zpřístupnit a racionalizovat například rozvojovou pomoc. V prvé řadě tím, že umožní dárcům být štědřejší, protože výsledný efekt pomoci bude vzhledem k objemu investičních nákladů pro přijímající zemi výrazně přínosnější. Dále tím,
že poskytnutá řešení – na základě technologií odvozených z kosmického výzkumu – budou mít nižší nároky na infrastruktury příjemce, budou šetrnější k životnímu prostředí rozvojových zemí, budou stimulovat vzdělanost a podporovat demokratické hodnoty spolupráce.

V Evropské unii jsme identifikovali, že potřebujeme zajistit hospodárný přístup do vesmíru a nadále rozsáhle investovat do vesmírného výzkumu. To je nemyslitelné bez vyvážené mezinárodní spolupráce jak s vybranými strategickými partnery, tak se všemi zájemci, kteří mají dobrou vůli. Přimlouváme se za soustavné dosahování maximální komplementarity a transparentnosti všech civilních vesmírných programů a současně eliminaci monopolních struktur a nadměrné kapacity. Partnerské státy by měly nadále zaměřovat své národní programy ke společně vytčeným cílům. Jménem vlády České republiky mohu prohlásit, že naše země je stabilním účastníkem Evropské vesmírné politiky, která se těší velké přízni i Parlamentu naší země.

Je před námi dlouhá, leč přitažlivá cesta. Na pořad dne se dostává široká mezinárodní spolupráce pro přípravu letu na Mars, která technologicky posune možnosti lidstva. Je třeba se zabývat otázkami ochrany planety před kosmickými tělesy, přizpůsobení lidského života podmínkám na jiných planetách, stále nám nedá spát Fermiho paradox, že nevíme o jiné civilizaci ve vesmíru.

Nic se nezměnilo na aktuálnosti a vypovídací hodnotě Nerudova verše „ … my bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme …“  jako kréda lidstva prahnoucího po poznání svých širších, vesmírných souvislostí. Členové ASE jsou na vesmírné pouti lidstva našimi nejodvážnějšími vyslanci a za to jim náleží naše velké uznání.

Děkuji Vám za pozornost

.