Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová strategická koncepce NATO

 

Rozhovor redaktorů Tomáše Pavlíčka a Václava Sochora s ministrem Janem Kohoutem v Českém rozhlase Česko z 12.1.2010.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Je 9 hodin a přesně 8 minut, posloucháte Rádio Česko, pořad Svět o deváté, jímž vás dnes provázejí Tomáš Pavlíček a Václav Sochor.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Pěkné dopoledne. Severoatlantická aliance připravuje novou strategickou koncepci. Jedno z dílčích jednání probíhá právě dnes v Praze. Účastní se ho členové expertní skupiny NATO pod vedením bývalé americké ministryně zahraničí, současné poradkyně generálního tajemníka Aliance Madeleine Albrightové. A i čeští odborníci a politici. Konferenci zahájí ministr zahraničí JanKohout, který je teď hostem Světa o deváté. Zdravím vás, dobrý den.

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Dobré ráno.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Pane ministře, můžete vysvětlit, proč NATO potřebuje novou koncepci a jak by měla vypadat?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Ta poslední strategická koncepce byla přijata v roce 1999, to znamená, uteklo 10 let a mezitím se svět výrazně změnil, vznikly nové hrozby a různé asymetrické hrozby, klasické, konvenční. Čili, na tom summitu Aliance ve Štrasburku a Köhlu byla přijata deklarace, kterou se členské státy rozhodly, že budou updatovat nebo že vytvoří nový strategický koncept, který by právě reagoval na ty nové výzvy a nové hrozby.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Jak se na tom updatování podílí Česká republika?


Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Česká republika se právě podílí jaksi od samého počátku na různých seminářích a těch bylo naplánováno 5, které by měla tato skupina moudrých nebo ta skupina expertů provádět od podzimu vlastně do dubna letošního roku. A jako navíc tam byl vložen seminář, který je vlastně fokusován, orientován především na východoevropské a středoevropské země, který se bude dnes konat během celého dne v Praze.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Podle Jiřího Schneidera z pražského Institutu bezpečnostních studií ale neproběhla v Česku na rozdíl od Polska o novém strategickém dokumentu Aliance veřejně odborná a už vůbec ne politická diskuse. Pokud s ním souhlasíte, proč to tak je?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Já s tím souhlasím. Naším úmyslem je, aby taková debata v té odborné komunitě i veřejné i politické ještě proběhla. My spíše považujeme tento seminář za určitý výkop k těmto domácím diskusím, které by měly se konat. Já mám v plánu zorganizovat další podobné vlastně, pak už národní shromáždění odborných expertů tady v Černínském paláci a věřím, že i ta debata se přelije do těch diskusí politických.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
To znamená i třeba na půdu Poslanecké sněmovny? Plánujete nějaké vystoupení tam?


Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Já budu hovořit v zahraničních výborech obou komor parlamentu o této věci. Jestli z toho jedna z těchto sněmoven nebo jedna z těch komor se toho chopí a vytvoří prostor pro tuto diskusi, velice rádi pomůžeme a budeme na ní participovat. V opačném případě jsem připraven samozřejmě vytvořit jakékoliv podmínky pro to, aby taková debata proběhla.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
To znamená jaké podmínky?


Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Organizační, technické a samozřejmě i ty obsahové.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Na tom dnešním setkání by se měl mimo jiné hodnotit i dosavadní přínos NATO pro nové členské státy. Jak v tomhle směru hodnotí víc než 10 let v NATO Česká republika?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Myslím, že nelze hodnotit jinak než pozitivně. Je to jeden z těch základních pilířů české zahraniční politiky, transatlantická vazba vlastně zhmotněná v té alianční struktuře. Je to záruka naší bezpečnosti. A myslím, že se ukázalo, že skutečně přináší pro střední Evropu, pro nové členské země myslím teď v rámci Aliance stabilitu a bezpečí pro jejich další vnitřní rozvoj.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Nenadělali jsme si trochu zlé krve tím, že jsme v minulosti přistoupili na ten plán americké protiraketové obrany tak, jak ho připravovala administrativa George Bushe?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Já myslím, že ne. Ten projekt měl svá velká pro a měl svá velká proti a do jisté míry v Evropě byly různé názory na to. Já si myslím, že už je to ovšem etapa, která je výrazně za námi a na poslední schůzce ministrů zahraničních věci v Bruselu v prosinci loňského roku bylo jednoznačně podpořeno ten nový přístup nebo ta výstavba nové architektury protiraketové obrany, která výrazně bude ochraňovat především i evropské spojence a alianční spojence.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
A tímto rozuzlením ze strany Ameriky v podstatě dá se říct, že by utichly i případné kritiky na českou stranu.

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Já bych řekl, že tam nikdy vážné kritiky nebyly. Bylo zpochybňováno to, jakým způsobem přispívá tento protiraketový systém obraně Evropy. Ten nový, ta nová výstavba architektury tak, jak nám byla představena americkou administrativou a ke které jsme se přihlásili, říkám nejen my, ale bylo to přivítáno i všemi členskými zeměmi Aliance, dává záruky a není důvod myslet si, že by nějakým způsobem v budoucnu to mělo štěpit. Protiraketová ochrana před balistickými raketami je jedním ze základních dalších motivů prostě fungování Aliance a hledá k tomu odpovědi. A toto je odpověď, kde bude propojení jak národních komponentů, tak i aliančních, na aliančním půdorysu. Čili, já neočekávám, že by tento projekt se potkával s takovými obtížemi či kritikou, jako to bylo v tom předchozím případě.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Kritika zazněla i ze strany Ruska a také vztah k Rusku by se měl dnes probírat na té schůzce. Mimochodem, jak vlastně české ministerstvo zahraničí vidí v rámci bezpečnosti vztahy s Ruskem? Někteří zdejší odborníci si kladou otázku, jestli se dá Rusko chápat jako partner, přestože má nekonvenční raketové kapacity a že do své strategie si vepsal, že má právo prvního úderu?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

V rámci Aliance, v rámci NRC podporujeme partnerský vztah s Ruskem. Považujeme ho skutečně za strategického partnera v mnoha oblastech, ať už se jedná o boj proti terorismu nebo může se do toho dostat i ta protiraketová ochrana. Na druhou stranu je třeba vidět to, že jsou určité momenty v ruské politici i v té zahraniční nebo bezpečnostní, které samozřejmě Alianci, alianční členy a nejen je můžou znepokojovat a má k nim výrazně kritický vztah, jako byla situace nebo řešení krize v Gruzii, jsou to i některá vojenská cvičení, která provádělo Rusko v těch posledních měsících loňského roku. Čili, zájem Aliance je na tom rozvíjet partnerské vztahy, ale k tangu jsou potřeba dva, je potřeba, aby Ruská federace přistoupila k té nabídnuté ruce konstruktivně.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Vy jste zmínil, že jsou ve světě nové, asymetrické hrozby a někdy i symetrické hrozby za těch posledních 10 let. Jak byste v kostce shrnul možnosti, jakým způsobem by na ně Aliance měla reagovat?

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Tak Aliance především si musí, a to je úkolem této expertní skupiny, rozebrat jaké povahy, k jakým změnám v bezpečnostním prostředí a jaké to má dopady, k jakým změnám došlo a jaké to má dopady na Alianci. Zároveň se zabývat i vnitřní transformací Aliance. Co je podstatné a v té celé diskusi je, aby byla stejná míra bezpečnosti pro všechny členské země Aliance. To znamená sdílená bezpečnost, ať už se nachází na jihozápadním křídle nebo části Aliance nebo na tom úplně severovýchodním.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
A to teď není?


Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Víme, že takzvané nouzové plánování nebo contingency planning není připraveno pro ochranu teritoriální některých členských zemí tak, jak je to u jiných. To si myslím, že bude jedna z věcí, která bude silně diskutována.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Ještě pořád můžete to upřesnit, které jsou méně chráněné?


Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

V tomhle smyslu neexistuje contingency planning především pro baltské země.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Václav SOCHOR, moderátor
moderátor
--------------------
Uvádí ministr zahraničí JanKohout, který byl hostem Světa o deváté. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.

Jan KOHOUT, ministr zahraničních věcí
--------------------

Já vám taky. Na shledanou.

.