Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Večer dobrovolných závazků u příležitosti Fóra udržitelného rozvoje
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Večer dobrovolných závazků u příležitosti Fóra udržitelného rozvoje

 

Praha, 21. 11. 2019
 

Vážený profesore Sachsi,

dámy a pánové, milí hosté,

je mi ctí, že Vás mohu přivítat zde v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí, na Večeru dobrovolných závazků, který se koná v předvečer výroční konference Fóra udržitelného rozvoje.

O udržitelném rozvoji mnozí z nás ve škole vůbec neslyšeli, a přesto se týká všech, a nejen nejmladší generace. I pro mě osobně tyto cíle představují obrovskou výzvu a závazek. Pokud nezmobilizujeme všechny dostupné síly a prostředky, pak budeme jen pasivními pozorovateli našeho postupného zániku. Mimo jiné z důvodu postupující klimatické krize a jejích dramatických důsledků. Bez skutečné mezinárodní spolupráce bude mít však naše úsilí jen mizivý efekt. Proto je ministerstvo zahraničních rozhodnuto hrát v této oblasti aktivní roli.

Cíle udržitelného rozvoje mají důležité místo v naší zahraniční politice, která je tradičně založena na hodnotách humanismu, demokracie a lidských práv. Jsou obrazem světa, o který usilujeme. Světa s lepším vzděláváním, efektivnější správou, novými podnikatelskými příležitostmi, větší sociální spravedlností či zdravější společností. Vše, co děláme a budeme dělat, musí přispívat k pokroku v těchto oblastech.

Já proto definuji podporu cílů udržitelného rozvoje jako jednu z priorit české zahraniční politiky během mého působení ve funkci ministra.

Prostředkem k dosažení takového pokroku je ovšem také spolupráce na našem vlastním hřišti, mezi námi samými. Jednotlivci, státní instituce, nevládní organizace, malé firmy i nadnárodní společnosti svým úsilím a konkrétními projekty přispívají k naplňování těchto cílů. Jsem rád, že i dnešní večer je důkazem toho, že se pro dobrou věc umíme spojit. Nejde přeci o to, kdo kope za kterou firmu či instituci. Boj za udržitelnou planetu je bojem nás všech za lidstvo a jeho další generace.

Každá cesta má svůj začátek, směr a cíl. Ta naše „začíná“ teď a tady. Nejen v oblasti vznešených politických závazků, ale i v skromném přínosu samotné instituce a jejích pracovníků. Každá jednotlivá snaha přispívá a umožňuje dosažení těch velkých cílů. Jak říká staré latinské přísloví: „Slova učí, příklady táhnou“ (lat. Verba docent, exempla trahunt). Dovolte mi proto využít této příležitosti, abych vám představil dobrovolné závazky ministerstva zahraničních věcí.

Skoncování s jednorázovými plasty je v rámci cíle Odpovědná výroba a spotřeba nutné minimum. Ve stravovacích zařízeních a při některých společenských akcích jsou stále využívány, s touto praxí ale přestaneme. Pro naše zaměstnance bude dále zřízen dobrovolný uhlíkový offsetový program, do kterého budou moci přispívat. Na zahradě Černínského paláce bude zřízen kompost na posečenou trávu. Při zajišťování stravování ministerstvo přejde k lokálním a sezónním surovinám a bude více využívat fairtrade zboží.

K cíli Dostupné a čisté energie přispěje ministerstvo nákupem více hybridních automobilů. Zaměstnance budeme motivovat k využívání MHD prostřednictvím proplácení jízdného z fondu kulturních a sociálních potřeb. V budově ústředí budou zajištěny snadno dostupné sprchy pro ty, kteří se chtějí dopravovat na kole. Českým ambasádám v zahraničí bude umožněno, aby místo služebních vozů pořizovaly také služební elektrokola tam, kde to terén umožňuje.

V rámci cíle Pitná voda, kanalizace plánujeme zadržovat dešťovou vodu a následně ji využívat k zalévání zahrady.

Důraz budeme klást i na cíl Rovnost mužů a žen. Vytvoříme ucelený informační systém pro partnery a partnerky vyjíždějících diplomatů s informacemi mimo jiné o možnostech pracovního uplatnění v dané zemi.

Naše závazky se neomezí jen na budovy ústředí v Praze, ale chceme zapojit i české ambasády v zahraničí. Ministerstvo vytvoří dobrovolný program „Zelených ambasád“. Jde o program inspirovaný francouzskou zkušeností. Jednotlivé ambasády soutěží se svými „zelenými“ projekty o příspěvek z fondu vyčleněného k tomuto účelu.

Většinu z těchto závazků chceme uvést v život během příštího roku, ty administrativně náročnější z nich v první polovině roku 2021. Jejich úplný seznam jsme vložili na internetovou stránku www.čr2030.cz, kterou spravuje ministerstvo životního prostředí. Velmi mě těší, že mnohé z těchto nápadů vzešly z řad našich zaměstnanců, za což bych jim chtěl velmi poděkovat. Učiněné závazky považuji za ambiciózní a zasadím se o to, aby byly naplněny.    

Tento příběh je o nás a naší planetě. Je to příběh, v němž není vypravěčů, ale ve kterém vystupujeme my všichni a my všichni neseme zodpovědnost za to, jak skončí. Ministerstvo zahraničních věcí svým důrazem na udržitelný rozvoj v zahraniční politice – ale i svým připojením k dobrovolným závazkům – rozšiřuje základnu těch, kterým není budoucnost naší planety lhostejná.

Dámy a pánové, ještě jednou mi dovolte poděkovat za to, že jste přijali pozvání na tuto událost. Nyní bych rád předal slovo paní Lucii Mádlové, zakladatelce a výkonné ředitelce Asociace společenské odpovědnosti a rovněž své vyslankyni dobré vůle, která stojí za celou řadou projektů na podporu udržitelného rozvoje a mj. také za Cenami SDGs.

.