Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference Protiraketová obrana po bukurešťském summitu NATO: evropské a americké perspektivy

 

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga na konferenci 5.5.2008.

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga

Dámy a pánové, vážení přátelé.

Dovolte, abych vás přivítal v Černínském paláci na dnešní konferenci. Obzvláště mi dovolte přivítat mezi námi generálního tajemníka Severoatlantické aliance pana Jaap de Hoop Scheffera a náměstka ministryně zahraničí Spojených států pana Johna Rooda. Myslím, že i jejich společná přítomnost zde v Praze symbolizuje nedávno v Bukurešti potvrzenou slučitelnost a komplementaritu amerického protiraketového systému s protiraketovými plány Aliance. Jejich společná přítomnost mě těší zejména proto, že z diskuse, která probíhala zejména na začátku celého projektu, jsem měl pocit, ba obavu, jako by se zapomínalo, že USA jsou členem NATO.

Protiraketová obrana je důležité a aktuální téma. Před několika týdny Česká republika dokončila vyjednávání se Spojenými státy o Hlavní dohodě o umístění prvků protiraketové obrany Spojených států na území České republiky. Před dokončením je také dohoda o pobytu něco přes 100 vojáků Spojených států na českém území - takzvaná SOFA.

Podobně naši polští přátelé pokračují ve vyjednávání se Spojenými státy o umístění protiraket na svém území. I tato jednání budou podle všeho během letošního roku uzavřena.

Přibližně před měsícem se k tématu protiraketové obrany silně vyslovila i Severoatlantická aliance. V závěrečném komuniké summitu v Bukurešti označila šíření raketových technologií za rostoucí hrozbu pro spojenecká území, síly i obyvatelstvo a protiraketovou obranu obecně za součást způsobu jak této hrozbě čelit. NATO uznalo smysluplnost plánovaného rozmístění třetího pilíře protiraketové obrany Spojených států v Evropě a označila jej za podstatný příspěvek k bezpečnosti evropských spojenců.

Českou republiku výsledek summitu velmi potěšil, neboť to byla právě Praha, kdo od počátku prosazoval integraci celého systému do alianční architektury a jeho využití ve prospěch všech Spojenců.

Téma dnešní konference je příznačné, podepsáním smluv ani Bukureští cesta k funkčnímu protiraketovému systému nekončí.

Vlády České republiky a Polska budou muset přesvědčit o jeho bezpečnostní hodnotě také své národní parlamenty. Současně budeme muset také přesvědčit naše občany o výhodnosti tohoto systému.

Administrativa Spojených států bude o evropském pilíři a jeho přínosu pro bezpečnost všech spojenců i nadále hovořit se svými zákonodárci.

Aliance bude pokračovat ve zkoumání variant propojení amerického systému se svými dalšími protiraketovými systémy tak, aby se stal integrální součástí jakékoli budoucí protiraketové architektury NATO.

V této souvislosti bych rád uvítal, že Rozpočtový výbor amerického Kongresu schválil rozpočtové prostředky na evropský pilíř protiraketové obrany.

Jinými slovy - čeká nás ještě hodně práce, v debatě o protiraketové obraně jsme učinili první, byť velký a významný, krok. Její podobu v následujících měsících - ať už v národních parlamentech nebo na mezinárodních fórech - budou formovat právě vlivy a okolnosti, jichž se týkají jednotlivé panely dnešní konference

- Existence hrozeb a rizik pro naši společnou bezpečnost,
- Rozdíl v jejich vnímání v Evropě a Spojených státech,
- A další možnosti a potenciál transatlantické spolupráce.

Dámy a pánové, věřím, že pro vás a pro nás bude dnešní konference přínosem. Ještě jednou, vítejte v Černínském paláci.

5.5.2008

.