Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schwarzenberg: Udržení stability eurozóny je pro nás velmi důležité

 

Projev ministra Karla Schwarzenberga na 6. schůzi Senátu PČR z 16. 3. 2011.

Pane předsedo, slovutný Senáte, vláda předkládá Senátu k vyslovení tzv. předchozího souhlasu smlouvy - Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění čl. 136 smlouvy o fungování EU, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měna je euro. Jeho text byl na politické úrovni předjednán na zasedání prosincové Evropské rady. Jde o první využití tohoto postupu, označovaného někdy jako vázaný mandát. Materiál podrobně představil pan ministr Vondra na schůzi Senátu dne 3. března.

Připomenu proto jen několik nejdůležitějších obsahových a procesních aspektů. Cílem předkládaného materiálu je připravit Českou republiku na Evropskou radu, která se bude konat ve dnech 24. - 25. března 2011. Tato Evropská rada bude poprvé přijímat rozhodnutí podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o EU.

Toto rozhodnutí by mělo umožnit státům, jejichž měnou je euro, v budoucnu zařídit evropský mechanismus stability. Tento mechanismus by měl sloužit k posílení finanční stability EU jako celku.

ČR sice není členem eurozóny, nicméně kvůli provázanosti ekonomik a jednotnému trhu EU je pro náš stát udržení stability eurozóny velmi důležitý.

Proto vláda ČR myšlenku přijetí tohoto rozhodnutí podpořila. Souhlas s přijetím rozhodnutí nicméně ještě žádným způsobem nepředznamenává budoucí účast České republiky na vlastním mechanismu. Rád bych zdůraznil, že přijetím rozhodnutí nedojde k rozšíření pravomocí, svěřených unii zakládajícími smlouvami.

Cílem navrhované změny čl. 136 smlouvy o fungování EU je pouze umožnit vznik evropského mechanismu stability. Samotný mechanismus však bude vytvořen mezivládní dohodou mezi státy eurozóny, nikoliv aktem institucí unie. V souladu s jednacím řádem obou komor parlamentu je nyní nezbytné, aby s rozhodnutím před jeho přijetím Evropskou radou vyslovil parlament tzv. předchozí souhlas. Bez tohoto souhlasu by nemohl český zástupce na Evropské radě pro rozhodnutí hlasovat.

I když ještě neočekáváme, že by v průběhu jednání na Evropské radě došlo ke změně navrženého textu rozhodnutí, nelze takovouto eventualitu zcela vyloučit.

Velmi proto vítáme usnesení, které přijal ústavně-právní výbor Senátu na svém včerejším zasedání, doporučit Senátu vyslovit předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Evropské rady, ale též doporučit vymezit mantinely pro jednání delegace ČR na Evropské radě.

Velmi bychom ocenili, kdyby plénum Senátu udělilo vládě širší mandát, který by ponechával delegaci ČR prostor pro vyjednávání. Zárukou, že vláda ČR nevybočí z daných mantinelů, je ostatně to, že bude rozhodnutí Parlamentu předloženo ještě jednou po jeho přijetí Evropskou radou. Děkuji vám

.