Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schwarzenberg: Němci chtějí koupit Lobkovický palác, který má pro ně historický význam

 

Projev ministra Karla Schwarzenberga na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 16. 5. 2013


Hovoříme-li o prodeji Lobkovického paláce, je třeba uvádět tento prodej v příslušných souvislostech. Prodej je součástí záměru o řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise v České republice a Spolkové republiky Německo, který byl přijat usnesením vlády České republiky číslo 346 ze dne 11. května 2011.

Česká republika bude nucena v krátkodobém výhledu řešit zásadní problém nevyhovujícího stavu stávající budovy zastupitelského úřadu v Berlíně. Provoz budovy je neekonomický. Deset miliónů korun ročně zatěžuje rozpočet Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Budova neodpovídá současným potřebám a je předimenzovaná, technický stav budovy vyžaduje v blízké budoucnosti komplexní rekonstrukci v řádu stovek miliónů korun.

Po zvážení všech alternativ má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zájem prodat stávající nemovitost a pořídit nové sídlo diplomatické mise.

Spolková republika Německo opakovaně projevila zájem získat do svého vlastnictví budovu Lobkovického paláce v Praze, která je sídlem zastupitelského úřadu Spolkové republiky a která má pro Spolkovou republiku Německo historický význam spojený s rokem 1989. Z balkonu budovy oznamoval tehdejší ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher stovkám východoněmeckých uprchlíků, že cesta na Západ je volná.

Zastupitelské úřady v hodnotných budovách ve svém vlastnictví má v Praze řada států.

Například Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Itálie, Rakousko. Spolková republika Německo je jeden z nejdůležitějších partnerů České republiky a je vlastně s tou výjimkou, že není majitelem budovy, ve které sídlí. Chtěl bych důsledně poznamenat, že ostatní paláce pražské, které patří zastupitelském úřadu, jsou ve velmi dobrém stavu udržovány - lépe, než budovy, které jsou majetkem českého státu, poněvadž jsou také výkladní skříní dotyčných států, které do toho značné prostředky investují.

Spolková republika nabídla nám pozemek, který se nachází ve středu Berlína v diplomatické čtvrti v blízkosti místa, kde stávala budova velvyslanectví tehdejšího Československa. Na zakoupeném pozemku bude vystavěno nové sídlo zastupitelského úřadu České republiky odpovídající po všech stránkách současným potřebám.

Je zájmem obou stran dosáhnout nejen odpovídajícího řešení existujících problémů, ale také symbolicky demonstrovat vynikající úroveň vzájemných vztahů obou sousedních zemí a přispět k jejich dalšímu posílení.

Ministerstvo zahraničních věcí uskutečnilo výběrové řízení na vypracování znaleckého posudku o ceně Lobkovického paláce. Byly vypracovány dva nezávislé posudky, Ministerstvo zahraničních věcí nechalo vypracovat i specializovaný posudek týkající se zohlednění jeho současného stavu, a to zejména uměleckých děl, jehož výsledky byly zahrnuty do výše uvedených cenových posudků. Celý postup probíhá a bude probíhat v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejímu vystupování v právních vztazích. Finální smlouvy budou předloženy vládě České republiky.

Děkuji za pozornost.

.