Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomická diplomacie

 

Záznam vystoupení ministra Vondry na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně dne 18. 9. 2006.

Dobrý den,

děkuju, já tedy, když jsem dostal slovo, tak možná, než odpovím na ten lehký dotaz, tak se vyjádřím k tomu, co tady zaznělo dříve, na téma ekonomické diplomacie. Teda úplně na úvod. Když jsem do Brna dneska ráno dorazil, tak jsem se dozvěděl naprosto zdrcující zprávu, že tady ministr zahraničí nikdy v životě nebo alespoň po roce 1990 nebyl. To já osobně považuju za velice zneklidňující a chci tedy touto svou přítomností vyslat signál, že postoj Černínského paláce k českému podnikání se bude měnit.

Proč se bude měnit? My dokončujeme práce na programovém prohlášení této vlády a otázce ekonomické diplomacie, podpoře českého podnikatelského prostředí tam věnujeme mimořádnou pozornost. Já si myslím, že tady jsou důležitá tři východiska pro toto nové uvažovaní.

Za prvé jsme menší stát, který má jen omezené mocenské nebo silové nástroje a ekonomická výměna, ekonomická spolupráce je v naprosté většině v zahraničních států. Ta je tím hlavním prostředím, ve kterém se realizuje ta vlastní spolupráce, možná je to někde ještě i kultura, ale každopádně rozhodně to nejsou ty složky mocenské nebo bezpečnostní. To platí možná v případě našich spojenců, platí to třeba v případě některých krizových zemí, ale v té naprosté většině ostatních zemí je ekonomika naprosto dominantní.

Druhá věc - Česká republika může a samozřejmě se snaží navazovat na tradici země, která patřila kdysi dávno k průmyslově a hospodářsky nejvyspělejším. Bohužel, samozřejmě v důsledku poválečného vývoje ta značka často utrpěla značné šrámy. A my vidíme jako jeden z velkých úkolů tuto značku budovat znovu a to koordinovaně a velmi profesionálně. V posledních patnácti letech jsme možná těžili z určitého bonusu, který jsme měli tak trošku, já nevím, jestli zadarmo, prostě krása Prahy, známost jednoho, dvou českých představitelů… To bylo něco, co naši zemi činilo atraktivní, ale do budoucna nevidím já osobně jinou možnost, než ve znovuobnovení značky českého podnikání, českého průmyslu, české ekonomiky tak, jak to bylo kdysi dávno mezi dvěma válkami.

A konečně třetí faktor je faktor výzvy globalizace, to znamená imperativu pro nás obstát v zesíleném konkurenčním prostředí a tam samozřejmě součinnost sféry veřejné a soukromé, součinnost státu a podnikatelů, je naprosto klíčová. A pro to z těch problémů, které tady byly prezidentem Mílem vyjmenovány, já bych řekl, že pro nás, jako ministerstvo zahraničních věcí, je naprosto klíčový problém jeden a to je výkonnost státní správy. Já budu každopádně chtít posílit management, který se zabývá právě oblastí ekonomické diplomacie a propagace státu v zahraničí, nebudu chtít vést žádnou válku o kompetence, žádnou válku institucí, ale naopak ruku v ruce s Martinem Římanem a dalšími lidmi z české vlády pracovat ve prospěch celku.

Budu chtít hlavně jednu věc - já se tři roky pohyboval v businessu a myslím si, že - a to platí nejen pro ministerstvo zahraničí, ale pro českou správu, státní správu obecně, že je daleko víc třeba posílit takový ten princip ekonomického uvažování od prvního dne, od první minuty jakéhokoli vyjednávání. Prostě všechno v lidské společnosti stojí v prvé řadě na takovém tom principu má dáti - dal a myslím si, že je velmi důležité, aby se více tímto principem řídila i státní správa.

A teď pokud jde o tu jednodušší otázku. Já samozřejmě souhlasím a stojím za tím, co tady říkal premiér, že je v prvé řadě nutné odstranit neduhy na trhu práce systémově tady doma. Já teď v rámci svých podzimních aktivit jezdím hodně po venkově a narážím na to dnes a denně, že prostě celá plejáda lidí nechce pracovat, protože pro ně je výhodnější nepracovat v důsledku sociálních dávek. Ale samozřejmě chápu, že na tom pracovním trhu těch kvalifikovanějších pracovních sil je. Českému businessu může pomoci i větší otevřenost v tomto smyslu a podívejte, tady ministerstvo zahraničí vždycky bude patřit k institucím, které se budou spíše stavit za otevírání země, než za její uzavírání. Je to samozřejmě věc další komunikace zejména s ministerstvem práce a sociálních věcí, které se mimochodem za předcházející vlády poměrně stavělo proti některým opatřením a je to samozřejmě také věc komunikace s ministerstvem vnitra, ale co já za sebe mohu slíbit, tak já budu stát vždy na té straně větší otevřenosti. Děkuji za pozornost.

.