Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schválená sankce

 

Rozhovor redaktora Martina Veselovského s ministerm Lubomírem Zaorálkem v televizi ČT 24 z 17. 3. 2014

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslave, i díky, díky i tobě za informace. Hezký večer. Další informace od ministra zahraničí České republiky Lubomíra Zaorálka. Dobrý večer do Bruselu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Dobrý večer přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, zkuste nás nechat nahlédnout do toho, jakým způsobem se připravovaly ty seznamy nebo minimálně ten seznam Evropské unie, lidí, vůči kterým budou přijaty nebo byly přijaty sankce? Jaký byl ten klíč?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Tak ten klíč byl evidentně jiný než ve Spojených státech. Ono to vychází také z toho, že právní systém Spojených států je jiný než právní systém Evropské unie a tady jde o to, že ti, kteří budou, budou obětí těch sankcí, tak se mohou obrátit také na soud a jde o to, abychom u toho soudu eventuálně obstáli, abychom si to zdůvodnili. A zatímco Spojené státy jdou spíš po funkcích, tak v případě Evropské unie vidíte, že na tom seznamu jsou reprezentanti parlamentu. My také vycházíme z toho, že parlament je vrcholná reprezentace občanů v té či oné zemi a jsou tam předsedové výboru a významní poslanci, členové Rady federace. Možná si vzpomenete, že právě Ruská rada federace byla ta, která vydala stanovisko, kterým zasahovala do ústavních záležitostí sousední země a právě poslanci Dumy byli ti, kteří připravují zákon, kterým by se pokusili podle mě docela kuriózním právním způsobem se pokusit přistoupit nebo začlenit Krym k Ruské federaci, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane ministře, rozumím tomu úplně správně, že Evropská unie dala dohromady ten seznam lidí, vůči kterým zavede sankce, s tím vědomím, že ti lidé se budou háji tu soudu, to znamená, že i Evropská unie bude své sankce obhajovat u soudu?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Ano, takhle to bylo i v minulosti a my musíme samozřejmě počítat s tím, že toto rozhodnutí musíme obhájit. A já jenom upozorňuju, že ti, kteří jsou v této chvíli těmi, na které se ty sankce vztahují, tak jsou často poměrně velmi zámožní občané. V ruské Dumě je celá řada poměrně bohatých občanů a jsou to opravdu ti, kteří dnes reprezentují ten stát a i ta rozhodnutí, za která se postavila. Upozorňuju, že to je vlastně jako kdyby první sada sankcí, to znamená, není vůbec vyloučeno, že po čtvrtku se mohou objevit další jména a není vyloučeno ani to, že ta jména, která figurují na tom americkém seznamu, se mohou objevit i na tom seznamu evropském. To bude záležet především na tom, jak se bude situace vyvíjet a jaká bude, jaké budou další reakce Vladimira Putina a Ruska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Já jsem to rozhodnutí rady Evropské unie přečetl a neviděl jsem tam nikde napsáno - sankce skončí ve chvíli, kdyby, řekněme, Ruská federace nebo někteří představitelé přestanete dělat za a), za b), za c), nebo uděláme za za a), za b), za c). Co by měla Ruská federace nebo ti lidé, jejichž ty dané státy jsou jaksi domovským, domovskou zemí, udělat, aby nebyli na tom seznamu?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Já bych úplně neřekl, že v tom našem textu, který jsme dnes přijali, není napsáno, co chceme, aby Rusko udělalo. Je tam jeden odstavec, ve kterém se jasně říká, že chceme a na tom samozřejmě Rusko musí participovat, chceme, aby Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby byla vyslána mise pozorovatelská na Ukrajinu, a to by byla mise, která by, to by se mělo týkat stovek lidí, kteří by se vlastně takto umístili dokonce nejenom ve východní, i v západní části, ve všech částech včetně Krymu. Dále jen tam jasně napsáno, že chceme, aby Rusko přestalo používat síly a vojenských oddílů pro prosazování svých představ a zájmů v cizí zemi, takže chceme, aby se vrátili, velmi explicitně stojí, aby se vojáci vrátili zpátky do svých původních stanovišť a chceme a vyzýváme Rusko k tomu, aby k prosazování svých představ, zájmů používalo diplomatické cesty, aby se vrátilo k jednacímu stolu. A samozřejmě já bych k tomu dodal, že víme, že ukrajinská vláda je připravena jednat o takových věcech, jako je například silnější autonomie Krymu nebo ochrana menšin a celá řada témat, pokud to prostě bude Rusko zajímat, tak je tady připravenost k tomu, o těch věcech jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Jestli tomu úplně správně rozumím. V momentě, kdy bude Ruská federace souhlasit s tím, že bude mise OBSE vyslána na Ukrajinu a v momentě, kdy ruské jednotky na Krymu se stáhnou do svých vojenských základen, tak v tu chvíli ten seznam prostě bude vymazán a nebudou sankce. Chápu to správně?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Ne, ne, ne. Je to přece jenom trochu složitější. Tady jde přece o to, že Evropská unie se rozhodla, že nepřijme nějakou, jeden typ sankcí, jedná se o jakési fáze, že jo, dokonce je máme fáze 1, 2, 3, takže je to, je to prostě ta stupňovaná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, nezlobte se na mě, nezlobte se na mě. Vyjádření představitelů Evropské unie a nakonec i vaše vyjádření mluví o tom, že absolutně nesouhlasíte s tím, jak Ruská federace vůči Ukrajině a vůči samotnému Krymu postupuje. Očekával bych, možná mylně, opravte mě, očekával bych, že budete mít nějakou sadu vět, které řeknete, když toto uděláte, nebudou žádné sankce. Máte takovou sadu?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Ale to je přece naprosto jednoznačné. Já jsem vám tu před chvilkou vyjmenoval. Pokud Rusko se bude podílet a bude souhlasit s vysláním pozorovatelské mise, pokud stáhne své vojáky zpátky do těch základen, ze kterých přišli, pokud usedne k jednacímu stolu, tak samozřejmě se zcela změní situace a my budeme moci rušit ty sankce, které jsme použili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Výborně. Řekněte mi váš názor, pane ministře, a možná můžete reprezentovat i názor v tuto chvíli jako zástupce jednoho ze členských států Evropské unie, co ten návrh Ruska, aby Ukrajina byla neutrálním státem?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Já se domnívám, že takto se o takovém to vágním názoru se nedá takto jednat a navíc se nedá jednat pod zbraněmi, to znamená, není možné jednat, pokud Rusko nemění nic na svém chování, pokud my vlastně ještě nevíme, jaká bude zítřejší reakce, nelze za těchto okolností prostě vytvořit /nesrozumitelné/ a pak tvrdit, sedneme si ke stolu, budeme jednat. To podle mě přijatelné není. Jako ty naše sankce jsou prostě opatření, která se budou stupňovat, pokud Rusko nezmění své chování. V této chvíli dokonce už je v chodu příprava dalších opatření. To není tak, že jsme se dneska rozhodli a skončili jsme. Jako víte, že ve čtvrtek a v pátek budou jednat premiéři a ty příslušné skupiny pracovní prostě dále jednají. A pokud přijdou reakce, které budou eskalovat situaci, tak budeme také my dále reagovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Řeknete mi.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

A přijímat další opatření.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, rozumím. Řeknete mi, pane ministře, jako jsou další levely těch sankcí? Je to přidávání dalších důležitých lidí například z Ruska, anebo z Ukrajiny na ten, na ten sankční list?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Ano, je to to, že, a to dokonce už v této chvíli běží, protože dokonce ani ta debata o těch osobách neskončila. Vlastně ta pracovní skupina pokračuje dále, to je něco, co se dále rozebírá a hledají se, jak jsem řekl, vlastně důvody, které jsou schopny obstát i před soudem, pokud by k němu došlo. Zároveň se uvažuje o tom, že se zruší summit Rusko - Evropská unie, který byl v Soči, který se připravoval, a zároveň samozřejmě se pracuje dokonce na celé řadě dalších sankcí. Tady jsou přece otázky, které se týkají investic, které se týkají obchodů a další a v tohle se opravdu nečeká a vlastně se pracuje i na dalších opatřeních podle toho, jak se bude dále situace vyvíjet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já tomu rozumím. My dva jsme spolu v Událostech, komentářích minimálně dvakrát mluvili a vy jste mi říkal, že hospodářské sankce prostě nejsou na místě zejména i z důvodu toho, že Česká republika má své penzum nezaměstnaných. Úplně stejným hlasem mluví Angela Merkelová a říká - nejsou hospodářské sankce na místě, protože Německo má své penzum nezaměstnaných. To samé je slyšet z Londýna. Je to, když říkáte, že jsou tady i obchodní sankce, je to jen planá výhrůžka nebo je opravdu Evropská unie připravena je přijmout?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Všechno záleží na tom, co jsem už tady jednou řekl. Vše záleží na tom, jak se bude dále situace vyvíjet a jaké kroky dále bude Rusko a Vladimir Putin podnikat. My musíme být připraveni na všechny varianty. Když jsem řekl, že ty pracovní skupiny dále fungují a jedou, tak je to právě proto, že musíme počítat bohužel i s těmi špatnými scénáři. Proto se připravují i ty tvrdší sankce třeba v téhle oblasti, o které jsem mluvil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To všechno, co jste teď říkal, pane ministře, co to bude přímo znamenat pro českou diplomacii? Jakým způsobem se teď česká diplomacie bude chovat vůči Rusku, jeho diplomatům například?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Tak v této chvíli platí to rozhodnutí, které vlastně bylo učiněno premiérem České republiky, který vyzval všechny ministry, aby v této chvíli zmrazili svá jednání s Ruskou federací. To znamená, nepřipravují se žádná jednání na, mezi, na těch úrovních ve vyšších úrovních, na těch vysokých úrovních, která běžně probíhají, konzultace, které probíhají mezi náměstky a mezi ministry. Já bych tady řekl, že podle mě jedinou výjimkou je připravovaná diskuse, anebo konzultace mezi prvním náměstkem ministra zahraničí a jeho partnerem v Rusku, protože já jsem přesvědčen, že tohle je jednání, které vést musíme. Stejně tak jako třeba Angela Merkelová telefonuje s Putinem a probíhá jednání na této úrovni, které se týká speciálně tohoto problému, který vznikl. Tady si myslím, že ministerstvo zahraničí by mělo a musí pokračovat. Ale jinak ostatní ministerstva v této chvíli mají ta jednání zmražena. Takže to je konkrétní dopad do diplomacie české.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, díky za vás čas, hezký večer, na shledanou.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------

Já děkuji také, pěkný večer.

.