Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lubomír Zaorálek
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Zaorálek pro E15: Šest změn v ekonomické diplomacii

 

"Chceme, aby se české ministerstvo zahraničních věcí stalo ministerstvem využitých zahraničních příležitostí, které bude nepostradatelným, profesionálním a proaktivním spoluhráčem při prosazování českých ekonomických zájmů v globálním světě," říká ve svém komentáři ministr Zaorálek.

Prosperita České republiky je mimo jiné závislá na schopnosti prosazovat vlastní hospodářské zájmy ve světě. Rostoucí význam proto sehrává zahraniční diplomacie a s ní spojený aktivní přístup k hledání odpovědi na základní otázku, jak dělat správné věci správně. Není to objevování nového, ale spíše využití inspirací, které vidíme v řadě vyspělých zemí, kde agenda ekonomických zájmů vhodně doplňuje bezpečnostní, rozvojové a politické agendy ministerstev zahraničí. V tomto smyslu je naše ambice zřejmá: chceme, aby se české ministerstvo zahraničních věcí stalo ministerstvem využitých zahraničních příležitostí, které bude nepostradatelným, profesionálním a proaktivním spoluhráčem při prosazování českých ekonomických zájmů v globálním světě. Definování této vize představuje první krok ke změnám, ke kterým jsme přistoupili v loňském roce.

Jednotná síť v zahraničí pro podporu podnikatelů

Vize mají smysl, pokud je dokážeme naplnit. V případě ekonomické diplomacie to znamenalo posílit a zpřehlednit služby, které nabízíme, odstranit nejasnosti, duplicity a pře, které v oblasti podpory obchodu existovaly ještě na počátku loňského roku a které zabíraly nemalou část pracovního dne.
Je dobré, že dnes je situace jiná: namísto tří různých institucí máme jednu společně sdílenou síť zahraničních zastoupení státu, jejichž významným partnerem jsou agentury CzechTrade a CzechInvest. Exportéři se k jejich službám dostanou jedním vstupním místem: Klientským centrem pro export, kde firmy naleznou společnou nabídku služeb dostupnou na všech zastoupeních státu v zahraničí. S náměstky ministrů průmyslu a zahraničí si mohou v centru představu o službě domluvit. O správnosti této cesty hovoří narůstající počet klientů. Od svého spuštění 1. října 2014 poskytlo Klientské centrum asistenci ve více než 180 různých případech, přibylo tak několik desítek nových klientů, kteří využívají nově služby zastupitelských úřadů i CzechTrade. Stanovit a udržet standard služeb v celé zahraniční síti je druhým krokem ke změnám.

Hledání příležitostí pro český export

V loňském roce jsme si také ověřili, že samozřejmou součástí činnosti naší diplomacie musí být permanentní hledání příležitostí pro naše firmy. Prostřednictvím Mapy globálních oborových příležitostí nabízí ministerstvo zahraničních věcí nový pohled na zahraniční trhy. Opouštíme tak nevyhovující definice prioritních trhů a namísto toho nabízíme systém opakovaného ověřování signálů z analýz konkurenční výhody se zástupci podnikatelů, zastupitelských úřadů v zahraničí, partnerského ministerstva průmyslu a obchodu a jeho agentur. To nám mimochodem umožnuje dobře reagovat na aktuální změny v mezinárodních vztazích, například v případě propadu obchodu kvůli bezpečnostním či ekonomickým krizím. Příkladem může být analýza alternativních trhů pro firmy, které postihla rusko-ukrajinská krize.
Význam sledování příležitostí je ještě jeden. Umožňuje připravovat oborově zacílené aktivity – prezentace v zahraničí, podnikatelské mise a cílené lobbování za naše řešení, která chceme nabízet ve světě.
A zajímavé země z pohledu zájmu ekonomické diplomacie tak vlastně definujeme docela jinak než dříve, podle průniku sektorových příležitostí a ověřeného zájmu z českého podnikatelského světa. Více pozornosti změnám globální poptávky a jejich tlaku na změny u nás, širší nabídka našich řešení v zemích, kde máme identifikovány příležitosti, jsou tou třetí změnou.

Důvěra vývozců roste

Na cestě, kterou jsme se vydali, je povzbuzením rostoucí důvěra českých exportérů a investorů ve služby české ekonomické diplomacie. V roce 2013 řešily naše zastupitelské úřady ve světě tisíc případů a podpořily celkem 500 českých firem; v roce 2014 jsme evidovali více než 1700 jednání o obchodních případech a zastupitelské úřady asistovaly 650 českým firmám. To je nárůst téměř o jednu třetinu. Dále naše úřady v zahraničí v roce 2014 poskytly firmám informace o 160 zahraničních obchodních příležitostech a 750 tendrech.
V loňském roce zorganizovala česká zahraniční zastoupení ve světě celkem 51 projektů na podporu ekonomické diplomacie s podporou ministerstva za 4,5 milionu korun, díky nimž se prezentovalo v zahraničí více než 200 českých exportérů. V rozpočtu na rok 2015 se nám podařilo navýšit prostředky na více než 11 milionů korun, čímž bude možno uskutečnit 87 projektů, a podpořit tak mnohem více exportérů při pronikání na zahraniční trhy.
Jedním z měřítek ekonomické diplomacie musí být úspěšnost spolupráce ministerstva s firmami na zahraničních trzích. Loni české zastupitelské úřady pomáhaly například při několika zakázkách pro letecký průmysl, ať již šlo o dodávky letounů L-410 do Nepálu, ultralightů do Číny, anebo zřízení výcvikového střediska řízení letového provozu v Indii.
Česká řešení je možné nalézt v dodávkách pohonů pro vozy metra v čínském Su-čou, příměstských vlaků Škoda CityElefant do Litvy a tramvají Škoda do Turecka i Maďarska. Mezi úspěšné příklady spolupráce patří i dodávky českého skla, osvětlení a designových instalací. Letištní halu nového terminálu letiště v Bombaji rozsvěcují po setmění česká světla od firmy Preciosa.
Společnost Lasvit uchvacuje indickou klientelu nadčasovým designem osvětlovací techniky, kterou lze spatřit v hotelových řetězcích, jako jsou Oberoi, Shangri-La či Hilton. Podpora těchto projektů nám ukazuje čtvrtou prioritu – nabídka našich řešení musí směřovat do celého hodnotového řetězce, tedy nejen snah pomáhat vývozu zboží, ale také investic, služeb, kapacit našeho výzkumu, vývoje či inovací.

Více ekonomických diplomatů

Důležitou podmínkou pro zvýšení efektů ekonomické diplomacie je posílení počtu lidí v zahraničí. Po několika letech zužování zahraniční sítě ekonomických diplomatů přicházíme s posílením vybraných úřadů v zemích mimo EU, spojujeme přitom síly s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství, Úřadem vlády a dalšími partnery. Ministerstvo zahraničních věcí společně s ministerstvem průmyslu a obchodu v současné době vyhlašují výběrová řízení na posílení celkem deseti míst ekonomických diplomatů na základě plánu vlády na řešení krize na Ukrajině a v Rusku. V první fázi se nyní přihlašují zájemci o vyslání do Los Angeles, Dakaru, Nairobi a Rangúnu. K posílení by mělo v nejbližší době dojít v Bogotě a Astaně. V jednání je otevření nových kanceláři CzechTrade v Číně, Singapuru a indickém Bangalore.
Současně spolu s ministerstvem zemědělství posíláme zemědělské diplomaty do Ruska, na Ukrajinu, do Číny, Saúdské Arábie a Srbska.
Zároveň jsme se dohodli s vicepremiérem pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem na zřízení diplomatických míst s primárním úkolem podporovat aktivity v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V letošním roce dojde v této oblasti k výběru takového diplomata pro zastupitelský úřad v Tel Avivu.

Podnikatelé budou hodnotit ambasády

Stěžejní novinkou, která nás v roce 2015 čeká, je nový model hodnocení činnosti ekonomických úseků na zastupitelských úřadech v zahraničí. Podnikatelé budou přímo s námi hodnotit efektivitu a úroveň služeb jednotlivých zastupitelských úřadů. Dívat se na svět očima podnikatelů, společně hledat nejlepší řešení a aktivní komunikace jsou potvrzením známé pravdy: co nedokážeme měřit, nemůžeme efektivně řídit. Pátou změnou bude tedy transparentní přehled výkonu naší ekonomické diplomacie. Umožní méně obecných tvrzení, dokáže ocenit úspěšné a respektované a ukáže, kde máme problémy, které je třeba řešit.

Diplomatická akademie

Sebelepší modely a procesy služeb jsou k ničemu, pokud nemáme kvalitní diplomaty. Diplomatická akademie ministerstva dnes připravuje nové absolventy, kteří budou mít kompetence hodné diplomacie ve 21. století. Schopnosti zaujmout, prezentovat, vyhledávat informace a umět je vyhodnocovat a předávat firmám jsou jednou sadou těchto kompetencí. Tou druhou je znalost obchodní politiky a pochopení příležitostí v globalizovaném světě. Je samozřejmé, že dnešní diplomaté, kteří působí v zahraničí, musejí nejen přesvědčivě argumentovat, nalézat kontakty a „prodávat“ Českou republiku, ale především naplňovat projekty své mise v zahraničí. Mám vlastně pocit, že to nejpodstatnější docela dobře vystihuje známé tvrzení: Když chceš jít rychle, tak musíš jít sám. Ale pokud chceš dojít daleko, jdi s někým společně.
Profesionální služby státu, ekonomická diplomacie a vlastně celá zahraniční politika jsou příkladem té cesty na delší vzdálenost. Neztratit se, nesejít z této cesty, vydržet se silami a nepoztrácet společníky této výpravy je vlastně asi tou poslední, nejtěžší výzvou. Je dobře, že jsme na tuto cestu vykročili.

 

Článek vyšel 1.4. 2015 v deníku E15, příloha Český export.

.