Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vloni jsme podpořili 730 firem

 

Článek náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy v Trade News ze dne 22.2.2016.

LETOS JICH BUDE VÍC

Martin Tlapa:

ROK 2015 BYL Z HLEDISKA ČESKÉ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE PŘELOMOVÝ. VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY SE MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PODAŘILO PROSADIT NĚKOLIK ZÁSADNÍCH ZMĚN, KTERÉ SE ZÁHY PROJEVILY V PODOBĚ NOVÝCH AKTIVIT A SLUŽEB ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU EXPORTU.

V roce 2016 hodlá naše ministerstvo dokončit standardizaci kvality služeb a zapracovat na co největším rozšíření povědomí o jejich nabídce mezi českými podnikateli. K tomu nově přispívají také sociální sítě, jejichž prostřednictvím sdílíme aktuální informace o naší činnosti. Základním pilířem nového přístupu k ekonomické diplomacii je Klientské centrum pro export, díky němuž již nemusí exportér složitě zkoumat, kam se má obrátit, když se potřebuje zorientovat na zahraničním trhu a nabídnout tam svůj produkt. Dotazy a žádosti o asistenci okamžitě řeší kompetentní pracovníci našeho ministerstva a agentury CzechTrade.

Daří se nám navyšovat počet cílených prezentačních akcí v teritoriu, podpořených firem i prostředků, které jsou určeny na projekty ekonomické diplomacie. V loňském roce jsme realizovali 83 projektů za téměř 9 milionů korun a přímo tak podpořili 730 firem. Letos chceme tato čísla dále podstatně navýšit, a to i v součinnosti s ostatními rezorty a státními institucemi.

Chceme se také více zaměřit na odborné kvality lidí, kteří firmám ve světě pomáhají. Zavádíme novou metodiku přípravy ekonomických diplomatů, která bude ještě více orientována na praktickou asistenci českým firmám na zahraničních trzích. S tím úzce souvisí i zpětná vazba, kterou dostáváme od podnikatelské sféry a jejíž význam je pro nás zásadní, když hodnotíme obchodněekonomickou činnost našich zastupitelských úřadů.

Podnikatelé zajisté zaregistrovali, že jsme se vloni hodně věnovali znovu se otevírajícím trhům, na kterých spatřujeme zajímavé příležitosti navázat na úspěšné obchodní případy v minulosti. Jde zejména o Írán a Kubu, které letos hodláme doplnit i o vybrané země Afriky a Latinské Ameriky.

Důležitým prvkem proexportní podpory je úzká koordinace zahraničních cest našich ústavních představitelů. Proto se snažíme co nejlépe propojovat jednotlivé aktivity vůči zahraničním partnerům, a to na základě konkrétních poptávek ze strany podnikatelské sféry. Spolupráci v prioritních oblastech pak rozvíjíme prostřednictvím sektorových misí na úrovni náměstků ministra. Jsem přesvědčen, že moderní ekonomická diplomacie je zásadním nástrojem podpory hospodářského růstu a konkurenceschopnosti České republiky a že její formování je součástí kontinuálního dialogu s podnikateli. Proto budeme rádi, pokud se i vy, čtenáři magazínu TRADE NEWS, stanete součástí této diskuze.

***

„Abychom exportérům co nejvíce přiblížili možnosti působení na zahraničních trzích, iniciovali jsme loni vznik Mapy globálních oborových příležitostí, která je k dispozici v interaktivní i knižní podobě. Kniha existuje ve dvou verzích, které se liší podle řazení příležitostí, a to buď na teritoriálním či oborovém principu. Letos připravujeme vydání aktualizované verze, přičemž opět budeme spolupracovat i s ostatními hráči v oblasti státní podpory exportu a zejména s podnikatelskými asociacemi, jejichž zpětná vazba je pro nás a zejména pro kvalitu publikace nesmírně důležitá,“ říká Martin Tlapa.

.