Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Boj proti korupci

 

Generální inspekce přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů MZV zaměstnanci MZV nebo zaměstnanci podřízených organizací, k nimž vykonává MZV funkci zřizovatele, provádí jejich šetření a eviduje oznámené případy.

Na poli „BOJE PROTI KORUPCI“ koordinuje činnost MZV a je kontaktním útvarem MZV ve vztahu k věcně příslušnému koordinačnímu útvaru Ministerstva spravedlnosti České republiky.


Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce http://www.korupce.cz.


Vláda ČR přijala Usnesení vlády č. 853 ze dne 29. 11. 2017 (PDF, 137 KB), kterým byl schválen text "Rámcového rezortního interního protikorupčního programu". Tímto usnesením bylo dale uloženo členům vlády zajistit do 30. 6. každého sudého kalendářního roku aktualizaci interních protikorupčních programů ve svých rezortech.


V souladu s výše uvedenými dokumenty  Generální inspekce a interní audit MZV provedla aktualizaci „Resortního interního protikorupčního programu MZV a dalších organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonává MZV“ (dále jen „RIPP MZV a DO - verze 2020 (PDF, 608 KB)“).

RIPP MZV a DO (verze 2020) reaguje jak na změny v rámcovém dokumentu, tak na změny, které přináší Akční plán boje s korupcí.

Jedná se o společný dokument následujících organizací:

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 • Česká centra, příspěvková organizace

 • Diplomatický servis, příspěvková organizace

 • Česká rozvojová agentura, organizační složka státu

 • Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce

 • Zámek Štiřín, příspěvková organizace

 • Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Společný, aktualizovaný rezortní interní protikorupční program, byl zveřejněn dne 11. 6. 2020.


V případě jakéhokoliv podezření na korupční jednání/chování zaměstnanců MZV, případně zaměstnanců výše uvedených organizací je možné se obrátit na Generální inspekci a audit MZV:

 • písemně na adresu Generální inspekce a interní audit MZV, Loretánské náměstí 5, 118 00, Praha 1,

 • osobním jednání na GIA,

 • telefonicky na číslo: 224 182 468, nebo

 • elektronicky na adresu: gia_sekretariat@mzv.cz

Případně se lze učinit příslušné podání/oznámení na místně příslušném oddělení Policie České republiky či příslušném státním zastupitelství.

Další informace o možnostech oznámit protiprávní jednání, nebo podat stížnost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (viz Kontakty, nebo viz "RIPP MZV a DO - verze 2020 (PDF, 608 KB)".

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, emailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

přílohy

RIPP_MZV_2018 5 MB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

Usnesení vlády č. 853 ze dne 29. 11. 2017 136 kB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

Usnesení vlády č. 11 ze dne 3. 1. 2018 128 kB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 623 kB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

RIPP MZV a DO - verze 2020 607 kB pdf (Acrobat dokument) 11.6.2020

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 604 kB pdf (Acrobat dokument) 11.6.2020

Akční plán boje s korupcí na rok 2020 809 kB pdf (Acrobat dokument) 11.6.2020

.