Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité dokumenty a aktuální informace

 

Generální inspekce a interní audit (GIA)  zveřejňuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup, dokumenty, jejichž zveřejnění je orgánu veřejné správy uloženo nebo umožněno obecně závaznými právními předpisy:


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2019 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 (PDF, 3 MB)".

Zveřejněno: 10. 1. 2020


Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako ústřední orgán státní správy zveřejňuje, v souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich "Přehled přestupků projednávaných na MZV za rok 2018 (PDF, 556 KB)" podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zveřejněno: 30. 4. 2019


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2018 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 (PDF, 677 KB)".

Zveřejněno: 7. 1. 2019


GIA, v souladu s usnesením vlády ČR č. 853 ze dne 29. 11. 2017, zveřejňuje aktualizovanou verzi "Rezortního interního protikorupčního programu MZV a podřízených organizací" (dale jen "RIPP_MZV_2018 (PDF, 5 MB)"). V souladu s uvedeným usnesením vlády došlo k aktualizaci RIPP_MZV_2018 v termínu do 30. 6. 2018. Dokument reaguje zejména na nový "Akční plan boje s korupcí na rok 2018", který byl schválen usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018.

Zveřejněno: 27. 6. 2018


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2017 – „“.Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 (PDF, 2 MB)

Zveřejněno: 26. 1. 2018


GIA, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, zveřejňuje aktualizovanou verzi „Resortního interního protikorupčního programu MZV a podřízených organizací“ (dále jen „RIPP_MZV_2017 (PDF, 12 MB)“). RIPP_MZV_2017 reaguje zejména na „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Dále jsou do aktualizované verze RIPP_MZV_2017 promítnuty úpravy související s novými, resp. novelizovanými obecně závaznými právními předpisy (např. nový zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, atd.).

Zveřejněno: 15. 2. 2017


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2016 – „Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 (PDF, 2 MB)“.

Zveřejněno: 18. 1. 2017


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2015 – „Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015 (PDF, 2 MB)“.

Zveřejněno: 12. 2. 2016


V souladu s Resortním interním protikorupčním program Ministerstva zahraničních věcí České republiky, GIA zveřejňuje Etický kodex zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky (PDF, 86 KB)


Činnost a postupy „prošetřovatele“ upravuje Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (PDF, 43 KB)


 

přílohy

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 2 MB pdf (Acrobat dokument) 18.1.2017

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o... 42 kB pdf (Acrobat dokument) 21.2.2016

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015 2 MB pdf (Acrobat dokument) 12.2.2016

Etický kodex zaměstnanců MZV 85 kB pdf (Acrobat dokument) 29.9.2016

RIPP_MZV_2017 11 MB pdf (Acrobat dokument) 15.2.2017

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 2 MB pdf (Acrobat dokument) 26.1.2018

RIPP_MZV_2018 5 MB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 676 kB pdf (Acrobat dokument) 7.1.2019

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Přehled přestupků projednávaných na MZV za rok 2018 555 kB pdf (Acrobat dokument) 23.5.2019

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 2 MB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2020

.