Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité dokumenty a aktuální informace

 

Generální inspekce a interní audit (GIA)  zveřejňuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup, dokumenty, jejichž zveřejnění je orgánu veřejné správy uloženo nebo umožněno obecně závaznými právními předpisy:


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2021 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 (PDF, 3 MB)".

Zveřejněno: 25. 1. 2022


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2020 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 (PDF, 2 MB)".

Zveřejněno: 22. 1. 2021


MZV, v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, zveřejňuje, ve stanoveném termínu do 30. 6. 2020,  na svých internetových stránkách, aktualizovanou verzi "Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dalších organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonává Ministerstvo zahraničních věcí České republiky".

Odkaz na dokument: RIPP MZV a DO - verze 2020 (PDF, 608 KB)

Zveřejněno: 11. 6. 2020


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2019 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 (PDF, 3 MB)".

Zveřejněno: 10. 1. 2020


Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako ústřední orgán státní správy zveřejňuje, v souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich "Přehled přestupků projednávaných na MZV za rok 2018 (PDF, 556 KB)" podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zveřejněno: 30. 4. 2019


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2018 - "Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 (PDF, 677 KB)".

Zveřejněno: 7. 1. 2019


GIA, v souladu s usnesením vlády ČR č. 853 ze dne 29. 11. 2017, zveřejňuje aktualizovanou verzi "Rezortního interního protikorupčního programu MZV a podřízených organizací" (dale jen "RIPP_MZV_2018 (PDF, 5 MB)"). V souladu s uvedeným usnesením vlády došlo k aktualizaci RIPP_MZV_2018 v termínu do 30. 6. 2018. Dokument reaguje zejména na nový "Akční plan boje s korupcí na rok 2018", který byl schválen usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018.

Zveřejněno: 27. 6. 2018


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2017 – „“.Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 (PDF, 2 MB)

Zveřejněno: 26. 1. 2018


GIA, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, zveřejňuje aktualizovanou verzi „Resortního interního protikorupčního programu MZV a podřízených organizací“ (dále jen „RIPP_MZV_2017 (PDF, 12 MB)“). RIPP_MZV_2017 reaguje zejména na „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Dále jsou do aktualizované verze RIPP_MZV_2017 promítnuty úpravy související s novými, resp. novelizovanými obecně závaznými právními předpisy (např. nový zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, atd.).

Zveřejněno: 15. 2. 2017


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2016 – „Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 (PDF, 2 MB)“.

Zveřejněno: 18. 1. 2017


GIA, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol za kalendářní rok 2015 – „Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015 (PDF, 2 MB)“.

Zveřejněno: 12. 2. 2016


V souladu s Resortním interním protikorupčním program Ministerstva zahraničních věcí České republiky, GIA zveřejňuje Etický kodex zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky (PDF, 86 KB)


Činnost a postupy „prošetřovatele“ upravuje Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (PDF, 43 KB)


 

přílohy

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 2 MB pdf (Acrobat dokument) 18.1.2017

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o... 42 kB pdf (Acrobat dokument) 21.2.2016

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015 2 MB pdf (Acrobat dokument) 12.2.2016

Etický kodex zaměstnanců MZV 85 kB pdf (Acrobat dokument) 29.9.2016

RIPP_MZV_2017 11 MB pdf (Acrobat dokument) 15.2.2017

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 2 MB pdf (Acrobat dokument) 26.1.2018

RIPP_MZV_2018 5 MB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 676 kB pdf (Acrobat dokument) 7.1.2019

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Důležité dokumenty a aktuální informace Další informace

Přehled přestupků projednávaných na MZV za rok 2018 555 kB pdf (Acrobat dokument) 23.5.2019

RIPP MZV a DO - verze 2020 607 kB pdf (Acrobat dokument) 11.6.2020

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 2 MB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2020

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 2 MB pdf (Acrobat dokument) 22.1.2021

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 2 MB pdf (Acrobat dokument) 25.1.2022

.