Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Audit, kontrola a boj proti korupci

 

Generální inspekce a interní audit MZV (GIA)

Generální inspekce a interní audit (GIA) je preventivním, auditním a kontrolním orgánem ministra. Ředitel Generální inspekce a interního auditu má při plnění úkolů podle zákona č. 320/2001 Sb., o… více ►

Důležité dokumenty a aktuální informace

Generální inspekce a interní audit (GIA) zveřejňuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup, dokumenty, jejichž zveřejnění je orgánu veřejné správy uloženo nebo umožněno obecně závaznými právními… více ►

Boj proti korupci

Generální inspekce přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů MZV zaměstnanci MZV nebo zaměstnanci podřízených organizací, k nimž vykonává… více ►

Kontakty

Způsoby podání stížností ve smyslu správního řádu, podání oznámení k prošetřovateli MZV, oznámení podezření z korupčního jednání a kontakt na GIA. více ►

Externí poradenské subjekty

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstvo zahraničních věcí ČR pravidelně zveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů. více ►

.