Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kontakty

 

Způsoby podání stížností ve smyslu správního řádu, podání oznámení k prošetřovateli MZV, oznámení podezření z korupčního jednání a kontakt na GIA.


Stížnosti - dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Stěžovatelé jsou oprávněni obracet se odbor Generální inspekce a interního auditu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen "MZV ČR") se stížnostmi proti nevhodnému chování pracovníků MZV ČR v ústředí a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ") nebo proti nesprávnému úřednímu postupu MZV ČR v ústředí a na ZÚ.

Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků (např. fax) nebo elektronicky (viz níže). U stížnosti podané elektronicky se nevyžaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem. Stížnost se podává v českém jazyce nebo v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí stěžovateli, že takový překlad nevyžaduje.

Stížnost lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky MZV - e4xaaxh
 • prostřednictvím telefonního čísla - tel.: +420 224 181 111
 • prostřednictvím osobního doručení - adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1
 • prostřednictvím elektronické pošty - e-mail: stiznosti@mzv.cz
 • prostřednictvím poštovního úřadu - Adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1

Prošetřovatel MZV ČR

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu bylo na Ministerstvu zahraničních věcí zřízeno služební místo prošetřovatele, jehož úkolem je přijímat oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním.

Oprávněným oznamovatelem je pouze zaměstnanec ve služebním poměru (státní zaměstnanec).

Přijatá oznámení a v nich obsažená podezření jsou prošetřována dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. V případě potvrzení oznámených podezření navrhuje prošetřovatel příslušná opatření, případně je postoupí správnímu orgánu, resp. orgánu činnému v trestním řízení. Prošetřovateli na Ministerstvu zahraničních věcí byli státním tajemníkem MZV určeni Mgr. Jiří Linek, ředitel Generální inspekce a interního auditu a PhDr. Hana Karalová, vedoucí oddělení Generální inspekce.

Oznámení určené prošetřovateli MZV lze podat:

 • do schránky pro příjem oznámení v listinné podobě (schránka byla umístěna ve vestibulu Černínského paláce po vstupu nalevo a je vybírána každý pracovní den; schránka je zřetelně označena tak, aby byl zřejmý její účel)
 • prostřednictvím elektronické pošty - email prosetrovatel_mzv@mzv.cz
 • prostřednictvím osobního doručení prošetřovateli - adresa: MZV ČR, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1

Oznamovateli je zaručena anonymita, pokud o to ve svém oznámení požádá (viz § 4  nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu).


Oznámení podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání

V případě podezření na korupční či jiné protiprávní jednání zaměstnanců MZV ČR, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, nebo zaměstnanců podřízených organizací MZV je kontaktním místem k podání oznámení odbor Generální inspekce a interního auditu MZV (GIA).

Takové oznámení lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky MZV - e4xaaxh
 • prostřednictvím telefonního čísla - tel.: +420 224 181 111
 • prostřednictvím osobního doručení - adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1
 • prostřednictvím elektronické pošty - e-mail: stiznosti@mzv.cz
 • prostřednictvím poštovního úřadu - Adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1

Ředitel Generální inspekce a interního auditu

Mgr. Jiří Linek

tel. + 420 224 182 562 (sekretariát)

email: jiri_linek@mzv.cz

přílohy

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o... 42 kB pdf (Acrobat dokument) 21.2.2016

.