Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rusko: Velvyslanectví podle sovětských projektů

 

Velvyslanectví ČR v Moskvě bylo postaveno v letech 1954 - 1955 ve stylu ukázkového socialistického realismu. Projekt vypracovali sovětští architekti. Socialistický realismus představuje umělecký sloh, jehož výtvarné hodnoty jsou vnímány jako sporné, protože je spjat z dobou nejtužšího komunistického režimu. Nicméně i tento sloh patří do dějin architektury 20. století a budova moskevské ambasády ho reprezentuje v učebnicově čisté podobě.

Velvyslanectví ČR v Moskvě

Konec Druhé světové války a především nástup komunistického režimu přinesl radikální změnu v zahraničněpolitické orientaci Československa. Československá republika se dostala do role jednoho ze satelitů Sovětského svazu. Sovětský svaz se stal nejen jejím hlavním spojencem, ale v praktické rovině i koloniálním vládcem. Z Moskvy přicházely příkazy, jimiž se řídila československá politika. Moskva se přeměnila v hlavní sídlo československé diplomacie v zahraničí, které svým významem daleko přesáhlo postavení, které zaujímala za první republiky Paříž nebo Londýn.

Československé velvyslanectví sídlilo v Moskvě už za první republiky. Malá patrová budova ale nemohla splňovat požadavky, které moskevská diplomatická mise musela plnit po nástupu komunistů k moci. Za nevyhovující byla ostatně pokládána už v meziválečné době. Přistoupilo se proto ke stavbě nového objektu velvyslanectví. Realizaci celého projektu od základního architektonického návrhu po konečnou stavbu se rozhodli provést sami Sověti. Velvyslanectví ČR v Moskvě

Architektonické řešení vytvořili architekti ze sovětského podniku Mosgorprojekt. Komplex budov byl pak postaven v letech 1954 - 1955. Pod vedením sovětských stavitelů se na výsledné podobě, především řešení interiérů, podíleli i čeští zaměstnanci pražského Stavoprojektu. Mezi nimi i František Cubr a Zdeněk Pokorný, pozdější spoluautoři bruselského pavilónu EXPO´58 a hlavní protagonisté tzv. bruselského stylu.

Skutečnost, že při stavbě ambasády měli rozhodující slovo sovětští architekti vedla k tomu, že se československé velvyslanectví stalo ukázkovým příkladem tzv. socialistického realismu. Dodnes představuje jedinou českou ambasádu postavenou čistě v architektonickém slohu, jehož nejtypičtější příklady na území České republiky lze najít v pražském hotelu International a ostravském sídlišti Poruba. Socialistický realismus v sobě spojoval přístupy moderní architektury 20. století, především neoklasicismu, a výzdobné prvky inspirované historickými stavebními slohy. Komunistická ideologie vnímala dějiny obecně i vývoj architektonických slohů jako střídání pokrokových a protilidových epoch. Gotické a barokní stavby chápala jako nástroje utlačování lidu. Naopak antika, renesance a klasicismus v komunistickém myšlení představovaly příklad zdravé a s lidem spjaté architektury.

Velvyslanectví ČR v Moskvě

Velvyslanectví v Moskvě tvoří mohutný komplex budov s centrálním nádvořím s kašnou. Vstupní část, do níž se soustředí vlastní prostory úřadu, má podobu mohutné sedmipodlažní stavby. Tu spojuje nižší vedlejší křídlo z rezidencí velvyslance na protější straně nádvoří. Na vstupní straně navazuje na sedmipodlažní budovu další pětipodlažní administrativní stavba. Oba trakty propojuje mohutná brána vjezdu.

Velvyslanectví ČR v Moskvě

K monumentálnímu působení velvyslanectví přispívají vedle mohutných rozměrů budov, jejich interiérů a vjezdu také žulové obklady pokrývající zdi. Strohé rovné plochy domů vycházející z neoklasicismu a obdobných směrů moderní meziválečné architektury doplňují ozdobné prvky přejaté z renesance. Jako typický příklad výpůjček z dávné minulosti mohou sloužit pilastry (sloupy naznačené v plochách stěn) a sloupy v průčelích, typicky tvarované římsy nebo velká lodžie, kterou se z hlavní budovy vchází na nádvoří, a která prostupuje čtyři podlaží.

Po rozpadu Československa slouží komplex budov potřebám Velvyslanectví České republiky v Moskvě. Ambasáda byla postavena v době nejtužšího komunismu, ve stavebním slohu, jehož kvality považuje většina odborné veřejnosti jako sporné. Nicméně i tento stavební sloh patří neodmyslitelně k dějinám architektury 20. století a objekt moskevského velvyslanectví ho dokumentuje v učebnicové podobě.


Text: Robert Janás, Odbor tiskového mluvčího MZV

.