Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovinsko: Rekonstrukce a dostavba domu v Lublani

 

MZV zakoupilo v Ljubljani (Slovinsko) před válkou postavený rodinný dům, který měl být pouze vymalován a vybaven nábytkem pro účely velvyslanectví ČR. Při podrobném průzkumu se zjistilo, že aby objekt vyhovoval předpokládanému účelu, je nutné provést podstatnější konstrukční zásahy, než se původně zamýšlelo.

Budova ZÚ v Lublani

Budova velvyslanectví - na čelní straně je umístěna socha Ježíše od slovinského akademického sochaře France Kralje

Došlo ke zpevnění prohýbajících se stropních dřevěných konstrukcí, reinstalaci elektrického vedení, plynového topení, instalaci nových podlah, vyměnu oken a dveří, střešní krytiny, vybourání některých příček a postavení jiných atd. Vzhledem k tomu, že stávající vstup do objektu byl řešen z exteriéru rovnou na mezipodestu schodiště, bylo nutno navrhnout a přistavět důstojný vstupní prostor, jakousi halu, která slouží jako hovorna a zimní zahrada zároveň.

Autor se rozhodl pro minimalizaci výrazových prostředků. Stropní deska ve tvaru L, zasunutá do hmoty stávajícího objektu, je nesena třemi betonovými sloupy s pemrlovaným povrchem. Dva z těchto sloupů zdůrazňují vstup. Jsou situovany po stranách vstupních prosklených dveří, vyplňujících celou výšku prostoru (340 cm). Spodní část prostoru haly je vymezena zděným soklem, který je vlastně prodloužením již existujícího soklu ve staré části domu. Jeho výška, (185 cm nad chodníkem) zabraňuje pohledu veřejnosti do jednací části haly z ulice. Prostor mezi stropní deskou, zdůrazněnou profilovanou měděnou římsou ve tvaru psaníček (typický způsob práce s mědí v předválečném období -viz Hybšmanova vila na Ořechovce) a soklem, je vyplněn sklem. Tím, že v rohu byl styk obou skel řešen pouze na doraz (bez rámu), došlo k optickémo vylehčení celkového dojmu. Stěna proti vstupu (odkloněná od ulice a otevřená do zeleně) je prosklená po celé výšce a šířce prostoru. Žulová dlažba ze šikmo položených, střídavě lesklých a matných pruhů, napomáhá optickému zvětšení prostoru. Na olivově zelené výmalbě stěn (splývající se zelení exteriéru) dominuje barevně obraz Jakuba Strettiho v části prostoru, sloužícího jako hovorna.

Administrativa

Úřadovny velvyslanectví a konzulátu byly vybaveny jednak vestavěným, jednak mobilním, standardním severským kancelářským nábytkem.

Reprezentační patro

Nevelké reprezentační prostory sestávají ze vstupní části, oddělené skládací dřevěnou intarzovanou stěnou od malého salonku, dále z velkého salónu s balkónem a z posuvnými dveřmi propojitelné jídelny, přístupné z obou salonků. Skromné zázemí tvoří šatna a úpravna hostů, WC, kuchyň, a sklad nápojů a potravin.

Ze zmíněných tří společenských prostor ve svém působení nesporně dominuje jídelna. Jednak svojí modrozelenou barevností, zakrývající rohové vestavěné příborníky, které kontrastují ve své horní části s jakýmisi "kapličkami", prolamujícími opticky prostor. Některé z motivů vykládaného eliptického dřevěného stolu použil arch. Picek již ve vile, navržené 1987 v Santa Barbaře, v Californii.

Barevnost jídelního stolu (švédská bříza, mahagon, eben) kontrastuje s barevností kruhového konferenčního stolu v sousedním salónu (ořech, buk, ořechová kořenice). Tento stolek o osmi nohách vyrůstá z oválného koberce jako jeho organická součást. Ornament koberce se odvíjí z ornamentu, lemujícího desku stolu.

Obdélníkový koberec, situovaný mezi oběma zmíněnými stoly v jídelně a salónu (který rovněž dle návrhu S. P. provedla Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí) je záměrně symbiózou barevností obou sousedních prostorů. Tatáž barevnost se objevuje i na obraze Ctirada Stehlíha v jídelně.

Budova ZÚ v Lublani

Autorem celkové koncepce rekonstrukce, návrhu přístavby, interiérů, včetně designu jednotlivých kusů autorského nábytku a návrhu zahrady je Stanislav Picek.

Na technickém řešení střešního pláště a oplechování římsy, na konstručním detailu zasklení vstupní haly, na návrhu zábradlí terasy nad garáží a madla ve schodišťi spolupracoval Václav Králíček. Vybavení kuchyní navrhla Věra Šajtarová. Projektantem byla společnost SATRA s.r.o. (Ing. Dvořák). Realizace autorského nábytku: firma Eltro, Mnichovo Hradiště.


Zastupitelský úřad České Republiky, Ljubljana, Slovinsko, 1996
(rekonstrukce a dostavba, návrh interiéru a zahrady)
Investor: MZV ČR
Autor: Stanislav Picek
Technická spolupráce: Václav Králíček, Věra Šajtarová
Projektant: SATRA s.r.o. (Ing. Dvořák)

Autorskou zprávu laskavě poskytla společnost Satra Picek Architects s.r.o.

.