Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Švýcarsko: Rekonstrukce vily Jenner v Bernu

 

Vila Jenner byla vystavěna architektem René von Wurstembergerem v roce 1873-5, v eklektickém slohu ovlivněném renesančním manýrismem. Obvodový plášť a střecha budovy byly rekonstruovány v předcházející etapě podle návrhu architekta Dřevíkovského. Autorem rekonstrukce dokončené v roce 1998 byli architekti AP Atelieru Josefa Pleskota.

Velvyslanectví ČR v Bernu, foto Jan Podstata

Jedná se o budovu původního československého velvyslanectví. Jako jedna z mála tak symbolizuje historii české diplomacie od dob první republiky. Během druhé světové války byla budova předána Němcům. Po válce ji ve značně špatném stavu převzal zpět někdejší vyslanec při Společenství národů v Ženevě Kopecký. Ten naopak pokyn tehdejšího ministra Chvalkovského nesplnil a svůj úřad předat odmítl.

Z autorské zprávy:

Vila Jenner byla vystavěna architektem René von Wurstembergerem v roce 1873-5, v eklektickém slohu ovlivněném renesančním manýrismem. Obvodový plášť a střecha budovy byly rekonstruovány v předcházející etapě podle návrhu architekta Dřevíkovského. Autorem rekonstrukce v roce 1998 byl AP Atelier architekta Josefa Pleskota.

Tato rekonstrukce byla respektována, ale neobešla se bez zásahů a doplňků. Pro celou koncepci bylo rozhodující zrušení rezidenční funkce budovy. Bylo tak možné vytvořit jasně strukturované prostředí s patřičnou hierarchií: přízemí bylo ponecháno po doplnění hygienického zázemí v jeho historickém duchu pro čistou reprezentaci (hlavní interiéry vily byly v minulosti poničeny pouze druhotnými dekoračními zásahy, jako například časté přetapetování, přemalby apod.). Exkluzivní první patro je využito pro potřeby velvyslance a jeho nejbližších spolupracovníků, druhé patro pak pro potřeby výkonné administrativy. Podkroví je určeno příležitostnému ubytování. Z důvodů bezkolizního a společensky vyhovujícího provozu jsme propojili první a druhé patro novým vřetenovým schodištěm. Obě patra bylo nutno celkově předisponovat. Dále bylo třeba vybudovat samostatný přístup do suterénu, který obsahuje novou kuchyni a přistavět garáž pro dva automobily.

Budova bývalé konírny (depandance), která je využívána pro účely konzulárního úřadu a byt správce, byla před naším zásahem ve značně zchátralém stavu. Pro vytvoření dobrého pracovního prostředí zde bylo zapotřebí zcela razantního přístupu v dispozičním uspořádání.

Vstupní část pro veřejnost je provozně i architektonicky exaktně charakterizovaná přesunutím prostor přepážkové haly před budovu co nejblíže k chodníku. V interiéru je pro jednání s návštěvníky k dispozici oboustranně přístupná jednací místnost.


Velvyslanectví ČR v Bernu, foto Jan Podstata

Identifikační údaje:

Klient: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Projektant: AP atelier, www.arch.cz/pleskot
Autoři: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Radek Lampa; interiéry: Ing. Peter Lacko, Ing. Jana Kantorová, Ing. Jitka Svobodová

Rekonstrukce zahrady: Ing. Pavel Bulíř, CSc.
Venkovní úpravy, drobná architektura: akad. arch. Pavel Rydlo, Ing. Filip Tittelbach, Katja Strobel
Stavební řešení: Zdeněk Rudolf
Statika: Ing. Jiří Barda
Dřevěné konstrukce: Ing. Pavel Škorpil
Požární ochrana: Ing. Vlastimil Počta
Zdravotní technika: Ing. Jaroslava Roskotová
Elektroinstalace: Petr Slabihoudek
Tepelná technika a VZT: Ing. Miroslav Zikmund, Ing. Martin Šmolík
Kontaktní architekt: Karl Valda, dipl. arch. SIA
Dozor investora: Ing. arch. Jan Mudra
Dodavatel: NSS, a.s. Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce obvodového pláště vily Jenner a půdní vestavba: Ing. arch. Igor Dřevíkovský
Studie: 1995
Projekt: 1997
Realizace: 1998

Text: AP Atelier, Foto: Jan Podstata

Průvodce po našich budovách v zahraničí naleznete na www.mzv.cz/pruvodce

.