Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

USA: Česká národní budova v New Yorku

 

Česká národní budova je více než sto let starý objekt v části Upper East Side na Manhattanu, který býval centrem československého krajanského života v New Yorku. Jde o jednu z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významný symbol působení Čechů v USA. V roce 1997 byl představen projekt kompletní rekonstrukce.
Autor: Němec William C. Frohne v novorenesančním stylu, nynější rekonstrukce: Martin Holub Architects and Planners.

Česká národní budova (Bohemian National Hall) je více než sto let starý objekt situovaný v části Upper East Side na Manhattanu (východní 73. ulice, č. 321-325), který byl v minulosti centrem československého krajanského života v New Yorku. Jde o jednu z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významný symbol působení Čechů v USA.


Objekt České národní budovy, který v novorenesančním stylu navrhl německý architekt William C. Frohne, se před sto lety stal zhmotněním snu tisíců emigrantů přicházejících z českých zemí do Spojených států amerických. New York byl vždy jedním z tradičních sídel české krajanské komunity, zvláště pak koncem XIX. století, kdy si imigranti pro svůj nový domov našli místo v horní části Manhattanu, mezi 65. a 78. ulicí. Tomuto prostoru se začalo říkat Little Bohemia - Malé Čechy. Vznik české komunity odpovídal tehdejšímu trendu, kdy si různé přistěhovalecké tábory vytvářely vlastní izolované skupiny, ve kterých pěstovaly svůj rodný jazyk, kulturu, obyčeje a společensky se sdružovaly. Zastřešující organizace českých spolků BBLA - Bohemian Benevolent and Literary Association v rodící se české čtvrti v roce 1896 postavila ze sbírek krajanů Českou národní budovu, která se pak stala centrem českého krajanského života a pomáhala dál pěstovat tradice české kultury.

Generace příslušníků české komunity v New Yorku mohly využívat několik společenských místností, dvě učebny pro děti, baletní sál, kuželník, střelnici a velký společenský sál, v němž se často konaly sokolské bály. V budově se pořádaly přednášky, hrálo divadlo a restaurace vařila typická česká jídla. Podle pamětníků však s příchodem televize, moderní dopravy a tlakem měnícího se prostředí a doby začal spolkový život upadat. Přibližně kolem roku 1950 už česká čtvrt v okolí "národní budovy" prakticky neexistovala. Začala znovu ožívat s příchodem poúnorových exulantů, kterým často trvalo nejméně dva roky, než se přes imigrační tábory v Evropě a dočasné pobyty v jiných zemích dostali do USA. Tito lidé, jak sami vzpomínají, počítali většinou s tím, že se brzy vrátí domů. Znovu se začal obnovovat spolkový život. Obnovená sláva české čtvrti prý trvala do poloviny šedesátých let XX. století. Pak se Malé Čechy opět začaly vylidňovat. Jednak proto, že v rekonstruované čtvrti Manhattanu stoupaly náklady na bydlení, a pak také i tím, že mnoho z krajanů podlehlo všeobecnému trendu stěhování na venkov. Národní budova poté osiřela. Spolky se pronájmem některých částí budovy pokoušely udržet budovu v provozuschopném stavu, avšak s postupujícím časem se prohlubovalo její chátrání. Provoz objektu musel být v roce 1986 až na malou výjimku z bezpečnostních důvodů zastaven. Osud budovy a někdejšího českého záchytného bodu se zdál být zpečetěn.

V roce 1994 byla budova vyhlášena městskou památkou města New York. V roce 1995 byla z iniciativy BBLA opravena hlavní fasáda. Tehdejším cílem BBLA byla celková rekonstukce objektu a jeho opětovné uvedení do provozu. V roce 1997 byl dokončen projekt kompletní rekonstrukce, který zpracovala kancelář Martin Holub Architects and Planners podle zadání BBLA.

V roce 1995 byla v rámci hledání možností pomoci České republiky k záchraně budovy jako dědictví mnoha generací Čechů působících v USA nastíněna myšlenka převedení národní budovy do majetku českého státu, jež by pak na vlastní náklady zajistil rekonstrukci a opětovné otevření budovy veřejnosti. Koncepce převodu budovy na Českou republiku pak nabyla konkrétnějších obrysů a o ve věci se začalo intenzivně jednat mezi BBLA a ČR. Několikaletá jednání vyústila ve schválení záměru nabytí vlastnictví budovy a k následné přípravě rekonstukce k potřebám vytvoření společenského a kulturního stánku České republiky a krajanských sdružení na Manhattanu v New Yorku. Vláda ČR dne 21. února 2000 pak schválila vládním usnesením č. 207 zakoupení České národní budovy v New Yorku a provedení její rekonstrukce.

Současným vlastníkem objektu je Česká republika. K převedení vlastnického práva k objektu národní budovy z krajanského spolku Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA) na Českou republiku došlo rozhodnutím příslušného amerického soudu dne 7. prosince 2001. Zahájení rekonstrukce bylo naplánováno na první dekádu měsíce března 2003.

Společnost Friends of the Upper East Side ocenila dne 8. února 2006 podíl Ministerstva zahraničních věcí České republiky na záchraně Národní budovy udělením ceny za zásluhy o zachování historického dědictví New Yorku - Upper East Side. Ocenění bylo uděleno za provedení rekonstrukce fasády Národní budovy - doslova "for significant achievement in the preservation of the rich architectural heritage and cultural legacy of NYC's Upper East Side". Práce na obnově fasády byly částečně provedeny v roce 1995 a dokončeny pak v roce 2005 při právě probíhající rekonstrukci celé budovy.

Ocenění vedle MZV ČR převzala architektonická kancelář Jana Hirda Pokorného, která se podílela na předchozí renovaci fasády v roce 1995, Martin Holub - projektant I. etapy rekonstrukce a firma Nábytek Evropa, která dodala repliky historických oken a výkladců vyrobených v České republice.

Společnost Friends of Upper East Side sama zvolila rekonstruovanou fasádu České národní budovy za příklad citlivě provedené renovace fasády více než sto let starého objektu, jež je významnou historickou stavbou na Manhattanu v lokalitě Upper East Side. Na provedené rekonstrukci bylo oceněno především dochování jejího původního tvarosloví a citlivě provedené úpravy završené nedávno dokončenou renovací okenních výplní a výkladců nahrazením jejich přesnými replikami podle původního tvarového i barevného řešení.

Text: GK New York.

Otevření České národní budovy v New Yorku

Get the Flash Player to see this player.

Průvodce po našich budovách v zahraničí naleznete na www.mzv.cz/pruvodce

.