Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Příprava na výběrová řízení do institucí EU

 

Příprava českých občanů na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Jednou z prioritních oblastí zahraniční politiky  České republiky je i posílení hlasu České republiky v institucích Evropské unie, vytvoření systému přípravy občanů do  institucí EU a podpora jejich žádostí o přijetí na konkrétní místa.

Diplomatická akademie byla proto pověřena přípravou  diplomatických pracovníků na výběrová řízení do Evropské služby vnější akce a zabývá se rovněž přípravou státních úředníků obecně do institucí Evropské unie.

Tato příprava je zaměřena především na předávání zkušeností, formou kulatých stolů, od českých expertů, kteří náročným výběrovým procesem v minulosti úspěšně prošli a mohou se tak se svými kolegy podělit o osobní poznatky. Druhou významnou komponentou je každoroční jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit zájemce z české státní správy se systémem pracovních pozic a výběru kandidátů do evropských institucí. Uchazeči v něm získají také konkrétní informace o tom, jak správně podat přihlášku či jak se připravit na závěrečnou fázi výběrového řízení – interview. Neméně významnou součástí přípravy českých diplomatů je i nabídka pravidelných seminářů zaměřených na zlepšení prezentačních dovedností.

V rámci tohoto druhu vzdělávání se také velmi osvědčila spolupráce s Mezinárodní organizací Frankofonie (OIF), která z prostředků určených na podporu výuky francouzského jazyka a ve francouzštině v České republice financuje  jednodenní seminář pro státní úředníky zaměřený na předání informací o průběhu a pravidlech konkurzů na místa v institucích Evropské unie, prezentaci a metodologii testů zaměřených na verbální schopnost, prezentaci a metodologii numerický testů, testů abstraktního myšlení, situačního testu, prezentaci případové studie a ukázku testování v hodnotícím středisku. Státní úředníci tak mají  možnost dozvědět se,  na modelových případech kopírujících skutečné úlohy, jaká testování  na zájemce  o práci v evropských institucích čekají. Odbornou úroveň garantuje lektorské zabezpečení prestižní francouzskou školou státní správy (École Nationale d´Administration – ENA).  Konání semináře ve francouzštině navíc poskytuje stáním úředníkům možnost procvičit znalostí dalšího cizího jazyka.

E-tray – Příprava na 2. kolo konkurzu EPSO

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá 9. října 2018 přípravný kurz zaměřený na 2. kolo konkurzů EPSO, tzv. E-tray exercise. více ►

Debata na Metropolitní univerzitě Praha o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) společně s Metropolitní univerzitou Praha (MUP) uspořádalo dne 9.5.2018 v sídle MUP veřejnou diskusi pro vysokoškolské studenty o možnostech pracovního… více ►

Debata o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU

cerninsky_palac

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) spolu s Metropolitní univerzitou (MUP) pořádá dne 9. 5. 2018 v sídle MUP (Dubečská 900/10, Praha 10, místnost č. 117) veřejnou diskusi pro vysokoškolské… více ►

Debata o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU, 9.5.2018

Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, Praha 10, místnost č. 117 více ►

Debata na Univerzitě Palackého v Olomouci o možnostech kariéry a stáží v institucích EU

Dne 18.4.2018 se na Katedře politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) uskutečnila debata pro vysokoškolské studenty i širokou veřejnost o… více ►

Přípravné kurzy v Brně, Ostravě a Praze k výběrovým řízením do institucí EU

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádalo sérii kurzů v angličtině zaměřených na přípravu na 1. kolo konkurzu… více ►

Aktuální konkurzy do institucí EU na pozice specialistů i „generalistů“

Ministerstvo zahraničních věcí ČR si dovoluje informovat zájemce o práci v institucích EU, že proces přihlašování do všeobecného („generalistického“) konkurzu na pozice AD5 je otevřen… více ►

Debata na VŠMVV o možnostech kariéry a stáží v institucích EU

thumb

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) uspořádala dne 28. února 2018 pro své studenty debatu o kariérním uplatnění a možnostech absolvovat stáž v institucích EU. více ►

Přípravné kurzy v Brně, Ostravě a Praze k výběrovým řízením do EU – EPSO

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) pořádá přípravné kurzy v angličtině zaměřené na 1. kolo konkurzu EPSO do… více ►

Přípravný kurz k Assessment Centre v rámci konkurzu EPSO, 22.-23.1.2018

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) uspořádalo ve dnech 22.-23.1.2018 přípravný kurz pro občany ČR, kteří uspěli ve 2. kole… více ►

Přípravný kurz na VŠE k testům EPSO

V 1. polovině roku 2018 se na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze uskuteční jednosemestrální přípravný kurz v anglickém jazyce zaměřený na výběrová řízení do institucí EU (testy EPSO). Cílem… více ►

Diskuse se studenty – „kariérními velvyslanci“ o možnostech práce v institucích EU, 13.12.2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) spolu s Univerzitou Karlovou uspořádalo dne 13. prosince 2017 veřejnou diskusi o možnostech pracovního uplatnění v institucích EU, jíž se zúčastnili… více ►

Přípravný kurz k Assessment Centre v rámci konkurzu EPSO, 22.-23.1. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá v termínu 22.-23.1.2018 (v pondělí odpoledne mezi 14:00 a 18:15 a v úterý od 9:30 do 18… více ►

Seminář na Univerzitě Karlově ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s německou společností Euphorum uspořádalo dne 2.11.2017 na půdě Univerzity Karlovy v Praze informativní seminář pro občany ČR o pracovních… více ►

Seminář ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU, 2.11.2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s německou společností Euphorum pořádá dne 2.11.2017 od 9. do 14. h na rektorátě Univerzity Karlovy seminář o výběrových řízeních do institucí EU a… více ►

Přípravný kurz k výběrovému řízení EPSO 7.-8.9. 2015

epso

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR připravuje ve spolupráci s Národním kontaktním místem MZV a francouzskou École Nationale d'Administration (ENA) přípravný kurz pro úspěšné… více ►

Další krok v přípravě českých občanů na práci v institucích EU – semináře k EPSO testům v Brně a Praze

thumb

V Praze a Brně proběhly celodenní semináře k přípravě na výběrová řízení do institucí EU, tzv. EPSO testy. Téměř 150 účastníků se dozvědělo, jak testy probíhají a jak zvýšit svoji šanci v… více ►

Výběrová řízení do institucí Evropské unie nanečisto

vyberova_rizeni_do_instituci_evropske_1

Kandidáti na administrativní pozice institucí EU si v Praze mohli vyzkoušet výběrové řízení nanečisto - na Diplomatické akademii MZV proběhl trénink testování v hodnotícím středisku, tzv.… více ►

Čeští zájemci o práci v institucích EU se vzdělávají v otázkách unijních financí

hladik_2014

Zvýšit šance českých občanů na získání zaměstnání v EU mají semináře Ministerstva zahraničí zaměřené na přípravu na výběrová řízení i odborné znalosti o EU. Zatím poslední projekt, který se… více ►

Seminář o pravidlech finančního hospodaření v EU

eu_logo

Diplomatická akademie, Stálé zastoupení ČR při EU a Národní kontaktní místo MZV ČR zve na seminář k pravidlům finančního hospodaření v institucích EU, který se uskuteční 17. září 2014 více ►

VÝZVA - PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ EPSO - ASSESSMENT CENTER

epso

Diplomatická akademie MZV ČR připravuje ve spolupráci s Národním kontaktním místem MZV, Stálým zastoupením ČR při EU a s Ecole Nationale d´Administration (ENA- Francie) přípravný kurz pro… více ►

Více než stovka zájemců o zaměstnání v institucích EU absolvovala na Ministerstvu zahraničních věcí přípravný kurz

ena

Ministerstsvo zahraničních věcí ČR uspořádalo první kurz k přípravě na výběrová řízení do institucí Evropské unie pro širokou veřejnost. více ►

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

seminar_k_vyberovym_rizenim

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky uspořádala pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie jednodenní seminář. Vedla jej prestižní francouzská škola… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí se poprvé zapojilo do projektu „EU CAREERS AMBASSADORS“

eu_ambas

Z iniciativy bruselského European Personnel Selection office se na Ministerstvu zahraničních věcí konal dne 15.10. 2013 jednodenní seminář pro zástupce studentů českých vysokých škol. Jeho cílem… více ►

.