Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrová řízení do institucí EU - obecné informace

 

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu.

Úřad EPSO zodpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců téměř všech institucí a agentur Evropské unie

 • Evropský parlament
 • Rada
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr
 • Účetní dvůr
 • Evropská služba pro vnější činnost
 • Hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů
 • Evropský inspektor ochrany údajů 
 • Evropský veřejný ochránce práv

Uvedené instituce nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO. Uchazečům nabízejí možnost vyzkoušet si během celoživotní kariéry službu v nejrůznějších oblastech působnosti EU, možnost pracovat v zahraničí a v neposlední řadě motivující práci, která má dopad na životy milionů občanů v celé EU.

V institucích EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. V zásadě lze získat definitivu neboli trvalý služební poměr (úředník – v kategorii AST či AD) nebo smlouvu (pracovní poměr) na dobu určitou (dočasný zaměstnanec - TA nebo smluvní zaměstnanec - CAST).

V zásadě se lze přihlásit na permanentní pozice úředníků pomocí:

 1. všeobecného výběrového řízení (podmínkou VŠ vzdělání, nevyžaduje se praxe)
 2. specializovaných výběrových řízení (podmínkou VŠ vzdělání často odpovídajícího zaměření a min. 3, resp. 6 let, relevantní praxe)

Na dočasné pozice (max. 7 let):

 1. Contract agents – CAST (pouze testy CBT a interview)
 2. Temporary agents – TA (pouze CV a interview)

Výběrové řízení EPSO obsahuje v 1. kole - testy CBT (Computer based tests):

 • slovního uvažování (verbal)
 • číselného uvažování (numerical)
 • abstraktního uvažování (abstract)

Testování 2. kola v hodnotícím centru (pouze pro permanentní pozice)  zahrnuje většinou:

 • případovou studii
 • ústní prezentaci
 • strukturovaný pohovor na základě schopností
 • vyjednávání ve skupině
 • motivační pohovor

Detailněji k jednotlivým testům:

 1. CBT testy (Computer based tests) probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu.
  • Testování trvá cca 3 hodiny s jednou 10minutovou přestávkou.
  • Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje.
  • Uchazeči obdrží tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování.
  • Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle.                     
 2. Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu.
  • Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení.
  • Tesování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění.
  • Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterých vždy 2 hodnotitelé sledují výkon uchazeče.
  • Každý uchazeč má během celého dne 2x příležitost prokázat každou z osmi testovaných schopností.
  • Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete zde.

Výběrové řízení se zaměřuje na testování schopností, které jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka a ověřuje obecné předpoklady uchazečů. Úspěšní uchazeči jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam („reserve list“), z kterého si instituce EU vybírají nové úředníky.  

Rezervní seznam všeobecného výběrového řízení je platný zhruba 1 rok, rezervní seznam specializovaných výběrových řízení zhruba 2-3 roky (dokud nejsou nahrazeny odpovídajícími novými rezervními seznamy a většinou jsou prodlužovány). Proto se doporučuje být v hledání místa aktivní, využít například své kontakty z příp. stáže v institucích EU.

Je  také potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a připravit se na něj. Doporučujeme prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

 • důkladně pročíst oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku, a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO. Odkaz na oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku je k nalezení na stránkách EPSO u příslušného výběrového řízení.;
 • velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU
 • zkusit vypracovat ukázkové testy výběrového řízení, případně se procvičit ve verbálně-numerických testech atestech logického uvažování, které jsou k nalezení na internetu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie, pořádá ve spolupráci se zahraničními lektory zdarma školení k jednotlivým kolům výběrového řízení do institucí EU. O školeních informuje na příslušných webových stránkách Diplomatické akademie MZV ČR. Školení jsou pořádána zvlášť k testům CBT (Computer based tests) i k testování v hodnotícím centru. Jedná se o tyto semináře:

 • Semináře informativního charakteru o výběrových řízeních do institucí EU (Semináře pro studenty VŠ a širokou veřejnost zaměřené na pracovní možnosti v institucích EU, včetně procesu přihlášení na výběrová řízení a ukázky příkladů 1. kola konkurzů EPSO).
 • Semináře zaměřené na 1. kolo testů EPSO, tzv. „Computer Based Testing“ (CBT), skládající se z  verbálního a numerického testu a testu abstraktního uvažování.
 • Navazující semináře zaměřené na 2. kolo testů EPSO – tzv. e-tray, organizované formou videokonference. Pouze pro uchazeče, kteří uspějí v předešlém kole.
 • Navazující semináře zaměřené na 3. kolo testů EPSO - tzv. Assessment Center (hodnotící centrum. Pouze pro uchazeče, kteří uspějí v předešlém kole.
 • Semináře zaměřené na nácvik praktických dovedností 1. kola EPSO testů. (Semináře v anglickém jazyce zaměřené na praktické procvičování jednotlivých fází EPSO testů na počítači s připojením na webovou platformu online).
 • Semináře EU Carreer Ambassadors, studentů-velvyslanců EU. Jejich cílem je vysokoškolským studentům přiblížit jak stáže a práci v institucích EU, tak i související výběrová řízení. (Přednášejí studenti EU Career Ambassadors za Českou republiku a Ministerstvo zahraničních věcí/ Diplomatická akademie ve spolupráci s Ministerstvem vnitra).
 • Kurz na na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Semestrální kurz v anglickém jazyce je zaměřen na výběrová řízení EPSO.

Užitečné odkazy k přípravě:

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

 

.