Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Diplomatické vzdělávání

 

Koncepcí a organizací vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí je pověřen odbor vzdělávání a Diplomatické akademie. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro výkon diplomatické profese a pro kariérní a profesní růst. Vzdělávání diplomatických pracovníků vyplývá ze specifických potřeb diplomacie České republiky a rovněž také z obecně závazných norem o vzdělávání zaměstnanců správních úřadů České republiky. Aktivity odboru zahrnují koordinaci, plánování, přípravu, realizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráci s interními a externími lektory a realizaci studijních stáží.
V současnosti odbor vzdělávání a Diplomatické akademie zajišťuje především roční program všeobecné diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další.
Akademie rovněž udržuje a rozšiřuje kontakty s řadou zahraničních partnerských institucí, mimo jiné s Diplomatickou akademií ve Vídni, Peru a Chile.

Všeobecná diplomatická příprava (DA 1)

Tento program představuje základ diplomatického vzdělávání a standardní bránu pro diplomatickou kariéru na MZV. Jedná se o roční odbornou přípravu juniorních diplomatických pracovníků přijatých na základě všeobecného vnějšího výběrového řízení. Program trvá 12 měsíců a skládá se ze 6 měsíců teoretické a 6 měsíců praktické přípravy. Teoretická část má podobu přednášek kurzů a exkurzí; praktická část probíhá formou stáží na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a na odborech MZV. Po celou dobu trvání programu jsou posluchači zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a jsou zařazeni do odboru Diplomatiká akademie. Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném ukončení studia je absolvování předepsaných teoretických i praktických částí programu včetně prezentace závěrečné práce. Více o aktuálním ročníku DA1 ...

Individuální diplomatická příprava

Program Individuální diplomatické přípravy je určen diplomatickým pracovníkům MZV přijatých na základě mimořádných vnějších výběrových řízení, vnitřních výběrových řízení na místa s resortní agendou nebo bez výběrového řízení. U nich se předpokládá, že již prošli alespoň minimální praxí, v řadě případů se může jednat o zkušené experty ve svém oboru. Tento program má za cíl doplnit vzdělávání v oblastech, které úzce souvisí s výkonem zahraniční služby. Více o individuální diplomatické přípravě ...

Manažerský program

Manažerský program je zaměřen na prohloubení odborného vzdělávání diplomatických pracovníků MZV, kteří vykonávají řídící funkci nebo se na ni připravují. Jeho cílem je zejména získání manažerských a negociačních dovedností, jakož i aktualizaci prohloubení znalostí z oblasti bezprostředně související s výkonem řídící funkce. Více o manažerském programu ...

Jazykové kurzy

Jazykové znalosti patří bezesporu k základním dovednostem nezbytným pro výkon zahraniční služby. Ministerstvo zahraničních věcí proto, s ohledem na neustálé zdokonalování v jazykové připravenosti svých diplomatů, vytvořilo uvnitř struktury odboru vzdělávání a Diplomatické akademie jazykové oddělení. Jazyková katedra poskytuje jazykové kurzy nejen diplomatickým pracovníkům MZV, ale rovněž administrativním pracovníkům ministerstva a podle svých možností i jejich rodinným příslušníkům. Více o jazykových kurzech ...

Kurzy IT

Rychlý rozvoj informačních technologií, široké užití komunikačních kanálů a sociálních sítí nalezly odezvu i v přípravě českých diplomatů. Od roku 1998 jsou proto IT kurzy nedílnou součástí vzdělávání Ministerstva zahraničních věcí. Jedná se jak o standardní kurzy zaměřené na seznámení s prostředím Microsoft Windows nebo programy Word a Excel, tak o prohlubování znalostí v dalších oblastech, jako je například bezpečnost na internetu, příprava webových stránek, práce s dlouhými dokumenty, grafika či úprava fotografií.

První školní den pro nové posluchače Diplomatické akademie MZV ČR

thumb

Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek zahájil dne 1. září 2020 „první školní den“ sedmi novým posluchačům Diplomatické akademie MZV. Spolu s ředitelkou… více ►

Slavnostní předání diplomů absolventům Diplomatické akademie ročníku 2020

thumb

Absolventi Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR převzali 2. června 2020 z rukou státního tajemníka MZV Ing. Miloslava Staška a ředitelky Diplomatické akademie JUDr. Věry… více ►

Slavnostní předání diplomů absolventům Diplomatické akademie a přivítání nového ročníku 2020

thumb

Absolventi Diplomatické akademie MZV převzali 11. března 2020 z rukou státního tajemníka MZV Ing. Miloslava Staška a ředitelky Diplomatické akademie JUDr. Věry Jeřábkové diplomy k ukončení… více ►

Posluchači Diplomatické akademie MZV navštívili Vídeň

thumb

Posluchači všeobecné diplomatické přípravy Ministerstva zahraničních věcí navštívili ve dnech 11. až 14. února 2020 Vídeň. V rámci programu získali přehled o chodu velvyslanectví ČR ve Vídni a… více ►

Juniorní diplomaté Diplomatické akademie úspěšně absolvovali kurz speciální přípravy pro krizové situace

thumb

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači DA MZV ČR zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 12.-19. října 2018 se pod odborným vedením zkušených… více ►

Mladí koncipienti zahájili svou diplomatickou přípravu

thumb

Státní tajemník MZV Miloslav Stašek zahájil za přítomnosti ředitelky Diplomatické akademie MZV ČR Věry Jeřábkové dne 8. října 2018 další ročník vzdělávacího programu zaměřeného na výkon… více ►

Slavnostní ukončení Diplomatické akademie – ročník jaro 2018

thumb

Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek předal 13. června 2018 osmi diplomatickým koncipientům certifikáty potvrzující úspěšné zakončení základní diplomatické přípravy… více ►

Další ročník diplomatické přípravy DA 1 zahájen

thumb

Slavnostním slibem do rukou státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslava Staška za přítomnosti ředitelky Diplomatické akademie MZV ČR Věry Jeřábkové zahájilo v pondělí 26. února… více ►

Ukončení ročníku 2017/18 všeobecné diplomatické přípravy

thumb

Za účasti státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslava Staška a ředitelky DA Věry Jeřábkové ukončili posluchači programu všeobecné diplomatické přípravy (DA1) dne 17. ledna 2018… více ►

Posluchači Diplomatické akademie MZV navštívili Brusel

thumb

Třídenní stáž posluchačů Diplomatické akademie MZV proběhla ve dnech 23.–25. května 2017 v rámci juniorní diplomatické přípravy. Cílem byla návštěva Stálého zastoupení ČR při Evropské unii… více ►

Frekventanti diplomatické přípravy navštívili sídlo Českého rozhlasu

Hlavní část návštěvy, která se konala dne 11. května 2017, byla věnována praktickým nácvikům interview s novináři. Interview probíhalo jako simulace živého vysílání v místnosti s reálným… více ►

Slavnostní zahájení nového ročníku DA 2017

thumb

Přivítáním nových posluchačů byl dne 20. února 2017 slavnostně zahájen nový ročník Diplomatické akademie MZV ČR (DA). Celkem 8 posluchačů DA přivítali státní tajemník MZV ČR pan Petr Gajdušek a… více ►

Posluchači DA 2016 završili intenzivní teoretickou přípravu

thumb

Posluchači DA MZV ČR úspěšně dokončili první část diplomatické přípravy, kterou zahájili v říjnu 2016. Od ledna tohoto roku se již plně zapojují do práce na jednotlivých odborech MZV ČR. více ►

Posluchači Diplomatické akademie se setkali s velvyslanci Schapirem a Gandalovičem

thumb

Dne 23. listopadu 2016 se juniorní diplomaté Diplomatické akademie setkali s velvyslancem Spojených států v ČR Andrewem H. Schapirem a s českým velvyslancem v USA Petrem Gandalovičem. více ►

Juniorní diplomaté Diplomatické akademie úspěšně absolvovali vojenský kurz ve Vyškově

thumb

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači DA MZV ČR zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 14.-21. října 2016 se pod odborným vedením Vojenské akademie… více ►

Slavnostní ukončení starého a zahájení nového akademického roku diplomatické přípravy

Předáním osvědčení o absolvování základní diplomatické přípravy absolventům ročníku 2015/16 a přivítáním nových posluchačů do ročníku 2016/17 byl dne 3. října 2016 zahájen nový akademický rok… více ►

Zahraniční stáže posluchačů DA MZV ČR

Posluchači Diplomatické akademie byli vysláni na zahraniční stáž do Indie, Argentiny a Ghany, kde se od 4. dubna seznamují s činností zastupitelských úřadů ČR. více ►

Juniorní diplomaté na půdě zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

thumb

Účastníci diplomatické přípravy na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR se setkali dne 3. března 2016 s poslanci zahraničního výboru v čele s jeho předsedou Karlem… více ►

Studijní návštěva posluchačů Diplomatické akademie MZV v Bruselu

thumb

Posluchači juniorní diplomatické přípravy (DA1) v rámci svého programu na Diplomatické akademii MZV ČR absolvovali ve dnech 1. – 5. února studijní návštěvu Bruselu. V rámci bohatého… více ►

.