Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Diplomatické vzdělávání

 

Koncepcí a organizací vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí je pověřen odbor vzdělávání a Diplomatické akademie. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro výkon diplomatické profese a pro kariérní a profesní růst. Vzdělávání diplomatických pracovníků vyplývá ze specifických potřeb diplomacie České republiky a rovněž také z obecně závazných norem o vzdělávání zaměstnanců správních úřadů České republiky. Aktivity odboru zahrnují koordinaci, plánování, přípravu, realizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráci s interními a externími lektory a realizaci studijních stáží.
V současnosti odbor vzdělávání a Diplomatické akademie zajišťuje především roční program všeobecné diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další.
Akademie rovněž udržuje a rozšiřuje kontakty s řadou zahraničních partnerských institucí, mimo jiné s Diplomatickou akademií ve Vídni, Peru a Chile.

Všeobecná diplomatická příprava (DA 1)

Tento program představuje základ diplomatického vzdělávání a standardní bránu pro diplomatickou kariéru na MZV. Jedná se o roční odbornou přípravu juniorních diplomatických pracovníků přijatých na základě všeobecného vnějšího výběrového řízení. Program trvá 12 měsíců a skládá se ze 6 měsíců teoretické a 6 měsíců praktické přípravy. Teoretická část má podobu přednášek kurzů a exkurzí; praktická část probíhá formou stáží na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a na odborech MZV. Po celou dobu trvání programu jsou posluchači zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a jsou zařazeni do odboru Diplomatiká akademie. Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném ukončení studia je absolvování předepsaných teoretických i praktických částí programu včetně prezentace závěrečné práce. Více o aktuálním ročníku DA1 ...

Individuální diplomatická příprava

Program Individuální diplomatické přípravy je určen diplomatickým pracovníkům MZV přijatých na základě mimořádných vnějších výběrových řízení, vnitřních výběrových řízení na místa s resortní agendou nebo bez výběrového řízení. U nich se předpokládá, že již prošli alespoň minimální praxí, v řadě případů se může jednat o zkušené experty ve svém oboru. Tento program má za cíl doplnit vzdělávání v oblastech, které úzce souvisí s výkonem zahraniční služby. Více o individuální diplomatické přípravě ...

Manažerský program

Manažerský program je zaměřen na prohloubení odborného vzdělávání diplomatických pracovníků MZV, kteří vykonávají řídící funkci nebo se na ni připravují. Jeho cílem je zejména získání manažerských a negociačních dovedností, jakož i aktualizaci prohloubení znalostí z oblasti bezprostředně související s výkonem řídící funkce. Více o manažerském programu ...

Jazykové kurzy

Jazykové znalosti patří bezesporu k základním dovednostem nezbytným pro výkon zahraniční služby. Ministerstvo zahraničních věcí proto, s ohledem na neustálé zdokonalování v jazykové připravenosti svých diplomatů, vytvořilo uvnitř struktury odboru vzdělávání a Diplomatické akademie jazykové oddělení. Jazyková katedra poskytuje jazykové kurzy nejen diplomatickým pracovníkům MZV, ale rovněž administrativním pracovníkům ministerstva a podle svých možností i jejich rodinným příslušníkům. Více o jazykových kurzech ...

Kurzy IT

Rychlý rozvoj informačních technologií, široké užití komunikačních kanálů a sociálních sítí nalezly odezvu i v přípravě českých diplomatů. Od roku 1998 jsou proto IT kurzy nedílnou součástí vzdělávání Ministerstva zahraničních věcí. Jedná se jak o standardní kurzy zaměřené na seznámení s prostředím Microsoft Windows nebo programy Word a Excel, tak o prohlubování znalostí v dalších oblastech, jako je například bezpečnost na internetu, příprava webových stránek, práce s dlouhými dokumenty, grafika či úprava fotografií.

Výběrové řízení do Diplomatické akademie

cerninsky_palac_ze_zahrady

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na místa diplomatických koncipientů. Celkem 8 úspěšných kandidátů nastoupí na podzim 2018 na Diplomatickou akademii MZV ČR. Termín pro… více ►

.