Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Diplomatické vzdělávání

 

Koncepcí a organizací vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí je pověřen Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro výkon diplomatické profese a pro kariérní a profesní růst. Vzdělávání diplomatických pracovníků vyplývá ze specifických potřeb diplomacie České republiky a rovněž také z obecně závazných norem o vzdělávání zaměstnanců správních úřadů České republiky. Aktivity odboru zahrnují koordinaci, plánování, přípravu, realizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráci s interními a externími lektory a realizaci studijních stáží.
V současnosti Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie zajišťuje především program všeobecné diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další.
Akademie rovněž udržuje a rozšiřuje kontakty s řadou zahraničních partnerských institucí, mimo jiné s Diplomatickou akademií ve Vídni, Peru a Chile.

Všeobecná diplomatická příprava (DA1)

Tento program představuje základ diplomatického vzdělávání a standardní bránu pro diplomatickou kariéru na MZV. Jedná se o odbornou přípravu juniorních diplomatických pracovníků přijatých na základě všeobecného vnějšího výběrového řízení. Několikaměsíční program má podobu přednášek, praktických projektů a exkurzí. Po celou dobu trvání programu jsou posluchači zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí a jsou zařazeni do odboru Diplomatická akademie. Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném ukončení studia je absolvování předepsaných teoretických i praktických částí programu včetně prezentace závěrečné práce. Více o aktuálním ročníku DA1 ...

Individuální diplomatická příprava

Program Individuální diplomatické přípravy je určen diplomatickým pracovníkům MZV přijatých na základě mimořádných vnějších výběrových řízení, vnitřních výběrových řízení na místa s resortní agendou nebo bez výběrového řízení. U nich se předpokládá, že již prošli alespoň minimální praxí, v řadě případů se může jednat o zkušené experty ve svém oboru. Tento program má za cíl doplnit vzdělávání v oblastech, které úzce souvisí s výkonem zahraniční služby. Více o individuální diplomatické přípravě ...

Manažerský program

Manažerský program je zaměřen na prohloubení odborného vzdělávání diplomatických pracovníků MZV, kteří vykonávají řídící funkci nebo se na ni připravují. Jeho cílem je zejména získání manažerských a negociačních dovedností, jakož i aktualizaci prohloubení znalostí z oblasti bezprostředně související s výkonem řídící funkce. Více o manažerském programu ...

Jazykové kurzy

Jazykové znalosti patří bezesporu k základním dovednostem nezbytným pro výkon zahraniční služby. Ministerstvo zahraničních věcí proto, s ohledem na neustálé zdokonalování v jazykové připravenosti svých diplomatů, vytvořilo uvnitř struktury odboru vzdělávání a Diplomatické akademie jazykové oddělení. Jazyková katedra poskytuje jazykové kurzy nejen diplomatickým pracovníkům MZV, ale rovněž administrativním pracovníkům ministerstva a podle svých možností i jejich rodinným příslušníkům. Více o jazykových kurzech ...

Kurzy IT

Rychlý rozvoj informačních technologií, široké užití komunikačních kanálů a sociálních sítí nalezly odezvu i v přípravě českých diplomatů. Od roku 1998 jsou proto IT kurzy nedílnou součástí vzdělávání Ministerstva zahraničních věcí. Jedná se jak o standardní kurzy zaměřené na seznámení s prostředím Microsoft Windows nebo programy Word a Excel, tak o prohlubování znalostí v dalších oblastech, jako je například bezpečnost na internetu, příprava webových stránek, práce s dlouhými dokumenty, grafika či úprava fotografií.

Úspěšné zakončení Diplomatické akademie 2022 MZV ČR

28.06.2022 / 14:26 | Aktualizováno: 29.07.2022 / 16:03

thumb

Letošní ročník Všeobecné diplomatické přípravy - vzdělávacího programu pro diplomatické koncipienty zakončilo slavnostní předání diplomů v kapli Trauttmansdorffského paláce. Ministerstvo… 

Posluchači Diplomatické Akademie na návštěvě u kanadské velvyslankyně Ayeshy Patricie Rekhi

27.05.2022 / 14:24 | Aktualizováno: 29.07.2022 / 14:42

thumb

Posluchači DA navštívili 24. května 2022 kanadskou ambasádu v Praze, kde je přijala kanadská velvyslankyně Ayesha Patricia Rekhi. Přátelský rozhovor nad odpoledním šálkem čaje se točil především… 

Posluchači Diplomatické akademie na návštěvě britské rezidence

28.03.2022 / 11:43 | Aktualizováno: 29.07.2022 / 15:21

thumb

Posluchači Diplomatické akademie společně s členy Klubu kulturního diplomata byli přijati J. E. britským velvyslancem Nicholasem Archerem v jeho rezidenci v Thunovském paláci v Praze. Během… 

Zahájení studia nového ročníku Diplomatické akademie MZV

02.03.2022 / 11:45 | Aktualizováno: 29.07.2022 / 11:47

thumb

Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek zahájil 1. března 2022 nový ročník základní přípravy posluchačů Diplomatické akademie. Slavnostní akt zahájení byl spojen se… 

První školní den pro nové posluchače Diplomatické akademie MZV ČR

01.09.2020 / 15:54 | Aktualizováno: 14.09.2020 / 13:06

thumb

Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek zahájil dne 1. září 2020 „první školní den“ sedmi novým posluchačům Diplomatické akademie MZV. Spolu s ředitelkou… 

Slavnostní předání diplomů absolventům Diplomatické akademie ročníku 2020

03.06.2020 / 11:46 | Aktualizováno: 11.09.2020 / 13:30

thumb

Absolventi Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR převzali 2. června 2020 z rukou státního tajemníka MZV Ing. Miloslava Staška a ředitelky Diplomatické akademie JUDr. Věry… 

Slavnostní předání diplomů absolventům Diplomatické akademie a přivítání nového ročníku 2020

12.03.2020 / 14:32 | Aktualizováno: 11.09.2020 / 13:30

thumb

Absolventi Diplomatické akademie MZV převzali 11. března 2020 z rukou státního tajemníka MZV Ing. Miloslava Staška a ředitelky Diplomatické akademie JUDr. Věry Jeřábkové diplomy k ukončení… 

.