Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Individuální diplomatická příprava

 

Program Individuální diplomatické přípravy je určen diplomatickým pracovníkům MZV přijatých na základě mimořádných vnějších výběrových řízení, vnitřních výběrových řízení na místa s resortní agendou nebo bez výběrového řízení.

U těchto diplomatů se předpokládá, že již prošli alespoň minimální praxí, v řadě případů se může jednat o zkušené experty ve svém oboru. Program Individuální diplomatické přípravy má za cíl doplnit jejich vzdělávání v oblastech, které úzce souvisí s výkonem zahraniční služby.

Individuální diplomatická příprava vychází ze všeobecné diplomatické přípravy DA1 a odráží specifické potřeby konkrétního pracovníka nezbytné k výkonu diplomatické činnosti na MZV.

Do programu Individuální diplomatické přípravy jsou diplomatičtí pracovníci zařazeni ihned po přijetí na MZV a studium je ukončeno nejpozději do 24 měsíců.

Studijní plán každého posluchače je připravován individuálně a vychází z dosavadních zkušeností a prokázaných schopností pracovníka.

Povinnou součástí studia jsou kurzy soft skills, diplomatické praxe, práce s médii a e-learningový program Vstupní vzdělávání následné. Kurzy a semináře lze uznat jako splněné, pokud je posluchač absolvoval v rámci relevantního zahraničního studia, studia v České republice či praxi.

S ohledem na skutečnost, že posluchači Individuální diplomatické přípravy jsou již od počátku zaměstnáni na MZV, jsou zařazeni přímo na jednotlivé odbory a studium absolvují v rámci svých pracovních povinností. Studium Individuální diplomatické přípravy je možné zahájit kdykoliv během akademického roku.

.