Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vídeň 2014
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní návštěva posluchačů Diplomatické akademie MZV ve Vídni

 

Posluchači juniorní diplomatické přípravy (DA1) v rámci svého programu na Diplomatické akademii MZV ČR absolvovali v doprovodu zástupkyně ředitelky DA Pavly Havrlíkové třídenní studijní návštěvu Vídně (9.–12. prosince 2014). V rámci intenzivního programu této vzdělávací návštěvy se budoucí diplomaté seznámili s praktickým fungováním zastupování České republiky v bilaterálních vztazích s Rakouskou republikou i v multilaterálních vztazích rozvíjených Stálou misí ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni.
 

O vývoji, současné podobě i dalším možném rozvoji vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou s posluchači DA1 pohovořili diplomaté velvyslanectví, včetně pana velvyslance Jana Sechtera. Diplomaté Stálé mise ve Vídni seznámili posluchače DA1 se svou agendou, kterou v rámci mise pokrývají.

Kromě návštěvy Stálé mise a Velvyslanectví ČR ve Vídni navštívili posluchači juniorní diplomatické přípravy rovněž sídlo OSN ve Vídni (Vienna International Centre), kde se seznámili mj. s fungováním Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Vřelého přijetí se posluchačům DA1 dostalo i v Českém centru ve Vídni ze strany jeho ředitele Martina Krafla, který si na ně našel čas po zahájení vernisáže výstavy Otakara Slavíka, aby jim vysvětlil, jakým způsobem v Českém centru přispívají k prosazování dobrého jména ČR a české kultury po celém Rakousku i v německy mluvících kantonech Švýcarské konfederace, a představil jejich dosavadní úspěchy.

Jeden den strávili posluchači DA1 v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Vyslechli si přednášku o aktivitách OBSE na Ukrajině a byli obeznámeni o přijímacích procedurách organizace. Především se však zúčastnili zasedání Stálé rady OBSE, kde byla na pořadu jednání zejména problematika potírání antisemitismu, xenofobie, diskriminace muslimů, křesťanů a dalších náboženských, etnických a jiných skupin. Před zahájení zasedání došlo i ke krátkému setkání posluchačů DA1 s velvyslancem Stálé mise ČR ve Vídni, Vladimírem Galuškou.

Posledním bodem celého programu byla návštěva Diplomatické akademii ve Vídni. S její historií i současnou činností seznámil posluchače DA1 její ředitel, velvyslanec Hans Winkler.

Vídeň 2014
.