Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výuka ekonomické diplomacie v praxi - juniorní diplomaté na stážích u českých exportérů

 

Diplomatická akademie MZV, ve spolupráci s Ekonomickou sekcí MZV Svazem průmyslu a dopravy ČR připravila pilotní projekt, jehož cílem bylo umožnit frekventantům základní diplomatické přípravy nasbírat zkušenosti významných českých exportérů při pronikání na zahraniční trhy. Tyto informace následně využijí při práci na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Do projektu bylo vybráno 9 českých podniků působících v široké oblasti obchodních aktivit: od dodávek ve strojírenství, leteckém průmyslu, zdravotnické techniky až po export rozsáhlejších investičních celků.  Od poloviny března do poloviny dubna 2014 procházel každý z juniorních diplomatů napříč obchodními a výrobními odděleními jemu svěřené firmy a pod dohledem firemního školitele (většinou na manažerské či ředitelské pozici) se mohl detailně seznámit s činností, obchodní strategií a potřebami, které české firmy očekávají od státu v podpoře exportních a investičních aktivit. 

V řadě případů si junorní diplomaté mohli zároveň na nečisto vyzkoušet práci ekonomických diplomatů, kdy stáží využili jako příležitost seznámit firmy se službami MZV pro české exportéry. Jednalo se např. o analytické rešeršní aktivity ve vazbě na teritorium, kde by daná firma mohla výhledově nalézt potenciál pro další uplatnění, anebo, ve spolupráci se zastupitelskými úřady,  o předání  informace o možnostech zapojení firem do aktuálně vypsaných projektů ekonomické diplomacie MZV.

Diplomatická akademie MZV věnuje v rámci základní diplomatické přípravy mimořádnou pozornost ekonomickému vzdělání. Tento  praktický osobní pohled ve formě stáží bezesporu pomůže budoucím diplomatům lépe pochopit potřeby a problémy českých exportérů, jimž jsou v zahraničí vystaveni. V současné době je pilotní projekt vyhodnocován. Nicméně díky pozitivním zkušenostem, kdy firmy po skončení stáží oceňovaly vysokou míru profesionality stážistů a možnost získání bližšího povědomí o podpoře exportu ze strany MZV, by tento projekt mohl být již od příštího roku transformován do pevné součásti diplomatické přípravy juniorních diplomatů.

Jak se na stáž dívají posluchači Diplomatické akademie a jak samotné firmy?

Štěpán Vojnár o PBS Velká Bíteš, a.s.: Myslím, že nic nenahradí reálné zkušenosti s fungováním ekonomické diplomacie jako samotné působení na obchodním úseku ZÚ. Na druhou stranu byla stáž příležitostí nahlédnout pod pokličku aktivit, které se od ekonomického diplomata očekávají. Do firmy PBS Velká Bíteš jsem přišel se záměrem seznámit se zkušenostmi významného českého exportéra a jeho obchodními aktivitami. Zároveň jsem chtěl stáž využít jako možnost pro zapojení firmy do aktivit MZV v oblasti ekonomické diplomacie a seznámit ji s nabídkou služeb MZV (možnost účasti na specializovaných veletrzích v rámci projektů ekonomické diplomacie, projekty ekonomického partnerství zahraniční rozvojové spolupráce, analýza přístupu na trh). Ve všech případech se jedná o aktivity, které jsou spojené s výkonem ekonomické agendy ZÚ a  v tomto směru lze stáž určitě považovat za dobrou přípravku pro práci na obchodním úseku ZÚ.

Petr Manoušek o Skupině Podzimek: Byl jsem ohromen přátelským a profesionálním jednáním všech zaměstnanců firem (zvláště Strojíren a Dřevovýroby Podzimek), kteří mne zasvětili do procesů oddělení obchodu, konstrukce, výroby i vedení projektů. Bylo mi umožněno věnovat se oslovování stávajících i potenciálních klientů (zejména zahraničních) a mohl jsem pomoci v prezentaci firmy navenek a poznat překážky exportu z pohledu těch, co se jimi takřka každodenně zabývají.

Petr Preclík o firmě TOS Varnsdorf a.s.: Stáž mi obecně rozšířila chápání fungování exportní firmy, jejích potřeb při dojednávání zahraničních zakázek a problémů, se kterými strojírenská firma ve svých každodenních operacích zápasí. Během stáže jsem byl převážně zařazen v oddělení marketingu, většinu dní jsem byl přidělen k některému z pracovníků firmy (výroba, montáž, servis, vývoj, konstrukce, finanční a kontrolní oddělení), který mi představil svou roli ve firmě – získal jsem tak široký pohled na fungování firmy.

Gumotex, a.s. o Tomášovi Sitterovi: „Plán stáže byl koncipován tak, aby Tomášovi Sitterovi umožnil získat celkový přehled firemní kultuře, o výrobní náplni a o obchodním zaměření Gumotex, a.s. včetně exportních aktivit v posledních několika letech. V rámci stáže Tomáš prošel všechny klíčové odbory zejména na odštěpném závodě 3 Pryže a plasty, kde mu detailnější informace o praktické náplni činnosti jednotlivých útvarů předali kompetentní manažeři na odboru prodeje a marketingu, odboru vývoje, odboru výroby, odboru řízení jakosti a také na ekonomickém odboru.“

Stáže ve firmách

Strojírny Podzimek -  Kamenolom Rejta - dodávky sekundárního a terciárního drtícího systému s odprašováním

stáže ve firmách

PBS Velká Bíteš – Automatizovaná linka na divizi přesného lití na výrobu formy pro následné nalití kovu a odlití finálního výrobku.

.