Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

EU hledá administrátory a odborníky v oblasti vesmíru a obranného průmyslu
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU hledá administrátory a odborníky v oblasti vesmíru a obranného průmyslu

 

Máte zkušenosti s prací v obranném průmyslu či v oblasti vesmíru? Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Pokud ano, mohla by vás zajímat tato pracovní příležitost.
 

Evropský úřad pro výběr personálu EPSO vypsal specializované výběrové řízení na  administrátory (AD 7) a odborníky (AD 9) v oblasti vesmíru a obranného průmyslu. 

Vybraní uchazeči budou pracovat zejména na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise (GŘ DEFIS).

Přihlásit se můžete do 19.07.2022 do jednoho z následujících oborů:

Referenční číslo výběrového řízení je EPSO/AD/400/22

Nabízíme příležitosti těm uchazečům, kteří se specializují na některý z níže uvedených oborů. Upozornění: přihlásit se lze pouze na jeden obor a do jedné třídy ve zvoleném oboru. Úřední věstník Evropské unie (europa.eu)

  • Obor 1 – Obranný průmysl

Administrátoři (AD 7): Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit příprava a monitorování politiky EU týkající se obranného průmyslu a vnitřního trhu v oblasti obrany, stanovování priorit financování evropských obranných programů, sledování a analýza technologických a tržních trendů v oblasti obrany, navrhování a monitorování činností na podporu podnikání a průmyslu EU v oblasti obrany.

Odborníci (AD 9): Kromě výše uvedených úkolů se budou odborníci rovněž zabývat vyjednáváním a monitorováním komplexních právních a administrativních dohod, koordinací týmů a dohledem nad nimi a budou zastupovat Evropskou komisi při diskusích a jednáních s hlavními zúčastněnými stranami v odvětví obrany.

  • Obor 2 – Vesmír

Administrátoři (AD 7): Budete zejména přispívat k rozvoji politiky EU pro oblast vesmíru a k provádění Kosmického programu EU i budoucích programů souvisejících s vesmírem, dohlížet nad činnostmi Kosmického programu, navrhovat a monitorovat činnosti na podporu podnikání a průmyslu EU souvisejících s vesmírem, rozvíjet a monitorovat opatření na posílení součinnosti politiky a programu EU pro oblast vesmíru s dalšími politikami Unie.

Odborníci (AD 9): Kromě výše uvedených úkolů se budou odborníci rovněž zabývat vyjednáváním a monitorováním komplexních právních a administrativních dohod týkajících se vesmíru, koordinací týmů a dohledem nad nimi.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří splňují následující kritéria:

  • Administrátoři (AD 7): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně 6letou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně 7letou relevantní odbornou praxi.
  • Odborníci (AD 9): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně 10letou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně 11letou relevantní odbornou praxi.

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU, jedním z nich musí být angličtina:

  • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
  • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2

Součástí přihlášky EPSO account / application | Careers with the European Union (europa.eu) je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Na každou otázku je třeba odpovědět v angličtině, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

 

Diplomatická akademie MZV pořádá pravidelné semináře zaměřené na přijímací testy EPSO, které nabídne i kandidátům tohoto výběrového řízení poté, co potvrdili svoji přihlášku. V případě zájmu věnujte čas a péči sestavení přihlášky a nenechávejte její odeslání na poslední chvíli.

.