Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Nastartujte svoji kariéru v EU!
Foto: ©MZV ČR/ MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nastartujte svoji kariéru v EU!

 

Evropský úřad pro výběr personálu EPSO vypsal specializované výběrové řízení na odborníky v oblastech řešení krizí a migrace a vnitřní bezpečnost do institucí EU. 
 

Máte zkušenosti se zvládáním mimořádných událostí (krizových situací, přírodních katastrof, katastrof způsobených člověkem)? Rozumíte migraci, záležitostem týkajících se hranic a víz nebo vnitřní bezpečnosti včetně boji proti terorismu? Máte zájem o práci v mezinárodním prostředí?

Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) vyhlásil specializované výběrové řízení na pozice odborníků v oborech 1. řešení krizí a 2. migrace a vnitřní bezpečnost pro Evropskou komisi, Radu EU, Parlament EU a Evropskou službu pro vnější činnost. V Evropské komisi se bude jednat především o následující generální ředitelství (DG): pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci(DG ECHO), pro migraci a vnitřní věci (DG HOME) a pro mezinárodní partnerství(DG  INTPA). Počet volných míst pro úspěšné kandidáty v tomto výběrovém řízení je 286.

Jedná se o místo administrátora v platové třídě AD 7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.800 euro).

Referenční číslo výběrového řízení je EPSO/AD/403/23

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení – lze se přihlásit jen na jeden z nich:

obor 1 řešení krizí

obor 2 migrace a vnitřní bezpečnosti

 

K hlavní náplni vaší práce coby administrátora v oblastech řešení krizí a migrace a vnitřní bezpečnost do institucí EU bude patřit :

Řešení krizí

 • civilní ochrana, zvládání mimořádných událostí mj. prostřednictvím vojenských a donucovacích opatření včetně krizové komunikace
 • migrace a uprchlická krize, humanitární krize, bezpečnostní a konzulární krize
 • zdravotní krize včetně pandemie, epidemií a zdravotních evakuací
 • vypracování politik a právních předpisů v této oblasti, operativní činnost
 • provádění analýz, řízení finančních aspektů, řízení projektů
 • koordinace, vyjednávání, zastupování a spolupráce

 

Migrace a vnitřní bezpečnost

 • řízení migrace, azylu nebo mezinárodní ochrana (včetně mezinárodní spolupráce)
 • hranice a víza, cestovní doklady
 • vnitřní bezpečnost (včetně boje proti terorismu)
 • vypracování politik a právních předpisů v této oblasti, operativní činnost
 • provádění analýz, řízení finančních aspektů, řízení projektů
 • koordinace, vyjednávání, zastupování a spolupráce
   

Podmínky účasti:

Chcete-li se přihlásit, musíte být občanem EU, důkladně ovládat jeden úřední jazyk EU a na uspokojivé úrovni jeden další úřední jazyk EU. Jedním z těchto jazyků musí být angličtina.

Kromě toho musíte mít:

nebo

 

Požadované jazykové znalosti:

Uchazeči v tomto výběrovém řízení musí mít důkladnou znalost (minimálně na úrovni C1) alespoň jednoho z 24 úředních jazyků EU a uspokojivou znalost (minimálně na úrovni B2) dalšího úředního jazyka EU, kterými musí být angličtina.

Typická náplň práce, kterou mohou úspěšní uchazeči očekávat, je podrobně popsána v oznámení o výběrovém řízení v Úředním věstníku EU,  které naleznete ZDE.

Přihlášky lze podávat od 27. července 2023 do 5. září 2023, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času. Přihlášku lze vyplnit ve kterémkoliv z 24 úředních jazyků EU, ale doporučujeme přihlášku vyplnit v angličtině nebo francouzštině.  Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině/francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině/francouzštině své výhody.

Podrobné informace o požadované kvalifikaci a podmínkách účasti i o způsobu podávání přihlášek u tohoto výběrového řízení naleznete na stránce  https://epso.europa.eu/cs/administrators-fields-crisis-management-and-migration-and-internal-security . Prvním krokem musí být vytvoření vlastního účtu EPSO, pokud jej již nemáte z minulosti.

Účastníci výběrového řízení absolvují sérii písemných testů v průběhu jednoho dne a úspěšní kandidáti budou  zařazeni do rezervního seznamu. Instituce EU je mohou poté pozvat k ústnímu pohovoru, který se bude vztahovat již ke konkrétní pracovní pozici. Písemné testy se budou skládat z testu verbálního, numerického a abstraktního uvažování ( v  úředním jazyce EU kromě angličtiny), z dotazníku s výběrem odpovědí v dané odbornosti a z případové studie (oba testy pouze v angličtině). Testy probíhaní online na dálku.

Diplomatická akademie MZV pořádá pravidelné semináře většinou online formou zaměřené na přijímací testy EPSO, které nabídne i kandidátům tohoto výběrového řízení poté, co potvrdí svoji přihlášku a zaškrtnou políčko, že souhlasí s předáním svých kontaktních údajů. S těmito kandidáty se zodpovědný pracovník Diplomatické akademie po skončení lhůty pro podávání přihlášek spojí a nabídne jim příslušná školení na písemné testy. V případě zájmu věnujte čas a péči sestavení přihlášky a nenechávejte její odeslání na poslední chvíli.

.