Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

EU hledá odborníky v oblasti auditu
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU hledá odborníky v oblasti auditu

 

Evropský úřad pro výběr personálu EPSO vypsal specializované výběrové řízení na EU na vysoce kvalifikované administrátory (AD7) se zaměřením na audit. Přijatí odborníci budou pracovat u Evropského účetního dvora (EÚD), který má sídlo v Lucemburku.
 

Přihlásit se můžete do 12. dubna 2022.

Referenční číslo výběrového řízení je EPSO/AD/399/22

Jakožto administrátor v oboru auditu se budete podílet na ročním pracovním programu EÚD, navrhovat a provádět audity, včetně vypracování plánů auditu, provádění auditorských postupů a shromažďování a analýzy komplexních údajů s využitím digitálních nástrojů, a dále vypracovávat a sdělovat auditní zjištění, zprávy a stanoviska. Budete rovněž poskytovat odborné poradenství a podporu, pokud jde o řízení znalostí, oblast politiky a metodiku auditu, přispívat k udržování a rozvoji vztahů EÚD s externími zúčastněnými stranami a shromažďovat a analyzovat údaje z různých zdrojů.

Jste-li občanem EU a hovoříte alespoň dvěma úředními jazyky EU (tzn. máte důkladnou znalost jednoho úředního jazyka a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny)? Pak hledáme právě vás.

Kromě toho musíte mít: buď vysokoškolské vzdělání v délce nejméně čtyř let následované alespoň 6 lety relevantní odborné praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v délce nejméně tří let následované alespoň 7 lety relevantní odborné praxe. Odborná praxe se považuje za relevantní, pokud byla získána v jednom nebo více z těchto oborů: audit, ekonomie, finance, statistika, matematika, analýza dat, počítačové inženýrství a vytěžování dat, a pokud souvisí s náplní práce pro daný profil.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení. Administrátor – obor audit | Careers with the European Union (europa.eu)

Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.  Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině/francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině/francouzštině své výhody. EPSO account / application | Careers with the European Union (europa.eu)

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha IV uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 1, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Diplomatická akademie MZV pořádá pravidelné semináře zaměřené na přijímací testy EPSO, které nabídne i kandidátům tohoto výběrového řízení poté, co potvrdili svoji přihlášku. V případě zájmu věnujte čas a péči sestavení přihlášky a nenechávejte její odeslání na poslední chvíli. 

 

.