Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

EU hledá vedoucí administrativy vedoucích delegací EU
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU hledá vedoucí administrativy vedoucích delegací EU

 

Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Pokud ano, mohla by vás zajímat tato pracovní příležitost. Evropský úřad pro výběr personálu EPSO vypsal výběrové řízení v platové třídě AST  na 40 vedoucích administrativy pro vedoucí delegací EU. Vybraní uchazeči budou pracovat u Evropské služby pro vnější činnost.
 

Přihlásit se můžete do 27.09.2022. 

Referenční číslo výběrového řízení je EPSO/AST/153/22.

Vedoucí administrativy řídí pod dohledem vedoucího delegace administrativní sekci. Společně odpovídají za celkové administrativní a finanční plnění rozpočtu delegace, včetně postupů pro zadávání zakázek, řízení personálních otázek týkajících se vyslaných i místních zaměstnanců, správu prostor delegace, rezidence velvyslance EU a ubytování vyslaných zaměstnanců. Dohlížejí na logistiku, dodávky a služby a zajišťují ochranu a bezpečnost zaměstnanců a aktiv. Vedoucí administrativy pracuje spolu s týmem, který vede delegaci, na zajištění jejího hladkého fungování. Do náplně práce může patřit především: 1. Rozpočet a financování 2. Lidské zdroje 3. Logistická podpora 4. Všeobecná správa 5. Zastupování a jednání Jménem vedoucího delegace účast na setkáních s orgány hostitelského státu, s veřejnými a soukromými organizacemi a diplomatickými úřady, především účast na schůzích diplomatických úřadů EU v hostitelské zemi ohledně administrativních, konzulárních nebo schengenských záležitostí a předsedání těmto schůzím; komunikace s místními orgány o správních záležitostech ve vztahu k pracovníkům delegace a diplomatických misí.

Všechny pozice vedoucích administrativy v delegacích EU vyžadují osobní bezpečnostní prověrku. Úspěšní uchazeči budou muset absolvovat bezpečnostní prověrku prostřednictvím svého členského státu, pokud již nejsou držiteli platné bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení EU SECRET nebo vyšší (viz také oddíl 5 obecných pravidel pro otevřená výběrová řízení v příloze II tohoto oznámení). Osobní bezpečnostní prověrka se vyžaduje po celou dobu vyslání úředníka do delegace.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří splňují následující kritéria Úřední věstník Evropské unie (europa.eu):

  • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
  • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2
  • postsekundární vzdělání v délce alespoň dva roky doložené diplomem v jedné z těchto oblastí: právo, správa podniků, řízení lidských zdrojů, finance, účetnictví, logistika, správa budov nebo strojírenství, následované alespoň šestiletou relevantní odbornou praxí, nebo středoškolské vzdělání doložené diplomem, následované alespoň devítiletou relevantní odbornou praxí.

Součástí přihlášky EPSO account / application | Careers with the European Union (europa.eu) je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Na každou otázku je třeba odpovědět v angličtině, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Diplomatická akademie MZV pořádá pravidelné semináře zaměřené na přijímací testy EPSO, které nabídne i kandidátům tohoto výběrového řízení poté, co potvrdili svoji přihlášku. V případě zájmu věnujte čas a péči sestavení přihlášky a nenechávejte její odeslání na poslední chvíli.

.