Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

LŠES 2014
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

POSTŘEHY Z LETNÍ ŠKOLY EVROPSKÝCH STUDIÍ V TELČI

 

Diplomatická akademie uspořádala ve dnech 25. 8. až 29. 8. 2014 již 13. ročník Letní školy evropských studií. V prostorách univerzitního centra v Telči se sešli juniorní diplomaté a státní úředníci ze 13 zemí, včetně České republiky. Téma letošního ročníku „Populismus, nacionalismus, extremismus a budoucnost Evropy“ bylo diskutováno nejen na přednáškách odborníků a odpoledních kulatých stolech, ale hojně se debatovalo i mezi účastníky letní školy.

Na letní školu přijalo pozvání mnoho zajímavých osobností, jež přednesly příspěvky k tématu populismu, nacionalismu a extremismu. Michal Kořan, zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, který program letní školy moderoval, na úvod nabídl možné definice těchto tří fenoménů. Mezi účastníky později rezonovalo zejména Kořanovo pojetí, že tyto fenomény nemusíme nutně chápat v negativním smyslu. Jacques Rupnik, profesor univerzity Science Po v Paříži, přiblížil nacionalismus a populismus jako nedílnou součást moderních evropských dějin. Dle Rupnika jsme svědky nástupu populistů již od vstupu do EU v roce 2004. Neméně zajímavé pojetí prezentoval bývalý český diplomat Karel Kovanda, když představil svoji myšlenku o fraktálovém charakteru etnika, tedy dělení etnika na menší části, které v sobě obsahují další menší části odlišné od celku. Kai Olaf Lang z Institutu pro mezinárodní politické a bezpečnostní otázky v Berlíně následně představil evropský populismus ve světle proběhlých voleb do Evropského parlamentu. Dle Langa můžeme nárůst populistických europoslanců vnímat jako hrozbu, ale i jako varování.

Dalším výrazným tématem byl populismus v médiích a role médií jakožto zprostředkovatelů informací či přímo nástroje populistických politiků, kterému se věnovali odborník na média z Univerzity Karlovy Vlastimil Nečas a editor týdeníku Respekt Jan Macháček. Profesor Iain Begg z London School of Economics se ve své přednášce zabýval socio-ekonomickou dimenzí Evropy a vzestupem populismu, který je zapříčiněn zejména nedostatečným hospodářským růstem. Na přání účastníků zvládl prof. Begg v rekordním čase připravit a přednést prezentaci na téma Skotského referenda a tzv. BREXIT, tedy možného vystoupení Velké Británie z EU.

Poslední blok přednášek byl věnován tématům úzce spojeným s populismem, nacionalismem či extremismem v EU. O imigraci a evropské imigrační politice hovořil Martin Hrabálek z Mendelovy univerzity v Brně. Své zkušenosti s nacionalistickou a populistickou politikou z balkánského regionu předal velvyslanec Petr Kypr a se zajímavými příspěvky na téma imigrace a budoucnosti Evropy vystoupili J.E. Souriya Otmani, velvyslankyně Maroka v ČR,  a J.E. George Monteiro Prata, velvyslanec Brazílie v ČR. Závěrečnou přednáškou Petra Kratochvíla, ředitele Ústavu mezinárodních vztahů a předsedy Akademické rady Diplomatické akademie MZV, o vztahu populismu a demokracie byla letní škola ukončena.

Prostor k diskuzím nad tématy letní školy skýtaly odpolední „kulaté“ stoly, kdy přednášející diskutovali s účastníky, odpovídali na otázky publika i sami kladli dotazy. Součástí programu byla i práce účastníků ve skupinách, která vyvrcholila velmi nápaditě pojatými prezentacemi.

Odborný program letní školy byl tradičně doplněn o kulturní část, kdy účastníci letní školy navštívili telčský zámek a byli přijati na radnici Telče, jakož i sportovní část, kdy letos netradičně kvůli nepřízni počasí fotbalový zápas nahradil turnaj v bowlingu.

(Kristina Horňáčková a Tereza Vorlová – posluchačky juniorní diplomatické přípravy a účastnice LŠES)

.